Ana Sayfa / İskele Proje

İş İskelesi projesi

iskele Projesi

iskele Statik Raporu

iskele statik Projesi

iskele statik hesap

iskele raporu

iskele Projesi

iskele Platformu Projesi

iskele hesabıiskele statik projesi

Proje ofisimiz, inşaatlarda kurulan iş iskelelerinin proje hizmetini vermektedir.

İskele projesi, iş iskelesi statik hesabı, iskele ruhsat projesi çizimleri, dış cephe iskelesi statik projeleri, ruhsat projesine uygun şekilde hazırlıyoruz.

+ İskele Projesi hazırlamak zorunlu mudur?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren ahşap ve önyapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerine dair tebliğ gereğince iskele projelerinin yapılması zorunlu hale gelmiştir.

+ İskele Projesi hangi şartname ve yönetmeliklere göre hazırlanır?
İskele projeleri TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2 ve Eurocode 3 şartnamelerine göre hazırlanır.

+ İskele Projesi yapının tüm cepheleri için hazırlanmalı mıdır?
İskele hesap raporu yapının en geniş ve en yüksek cephesi için hazırlanır.

+ İskele Projesi hangi programla hazırlanır?
İskele projeleri şartnamede belirtildiği üzere eurocode normlarına göre hazırlanmalıdır, bu nedenle iskele statik hesapları uluslararası geçerliliği olan sap2000 programı ile çözülmektedir.

+ İskele Projesi çizimleri hangi programla yapılır?
İskele projesi çizimleri üç boyutlu olarak tekla structures (xsteel) programı ile hazırlanır.

+ İskele Projesi çizimlerinde neler olur?
İskele projesi çiziminde, iskelenin genel görünüşleri, iskele tipik kesiti, iskele tipik kat planı, çapraz yerleşimini gösteren ön görünüş, binaya bağlantı noktalrını gösteren montaj planı ve iskele tipik detay çizimleri bulunur. İmalat çizimleri bulunmaz.
+ İskele Projesi çizimi nasıl olmalıdır ?
İskele projesi çizim örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
+ İskele Projesi Hesap Raporu Örneği Nasıl Olmalıdır ?
İskele projesi hesap raporu örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

+ İskele Projesi Kaç Günde Teslim Edilir ?
İskele projesi hesap raporu ve iskele projesi çizimi aynı gün teslim edilir.
+ İskele Statik Projesi ve İskele çizimleri Kim tarafından imzalanmalıdır.?
İskele projesi hesap raporu ve iskele projesi çizimi betonarme yapının statik proje müellifi tarafından imzalanarak, mevcut statik projelere eklenir ve belediye ye verilen ruhsat projeleri ile birlikte sunulur. Şantiye denetiminde iş güvenlik müfettişlerine sunulan iskele projeleri tarafımızdan ıslak imzalı olarak teslim edilir. İskele hesap raporlarına ıslak imzayı statik hesapları yapan sim belgeli uzman inşaat mühendisimiz yapmaktadır.


Proje ofisimiz, statik ruhsat projeleriyle birlikte teslim edilmesi gereken iş iskelelerinin proje hizmetini vermektedir.
İskele projeleri TS EN 12810-1 "ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN CEPHE İSKELELERİ - BÖLÜM 1: MAMUL ÖZELLİKLERİ" , TS EN 12811-1 "GEÇİCİ İŞ DONANIMLARI - BÖLÜM 1: İŞ İSKELELERİ - PERFORMANS GEREKLERİ VE GENEL TASARIM" , TS EN 12811-2 "GEÇİCİ İŞ DONANIMLARI - BÖLÜM 2 : MALZEME BİLGİLERİ" ve Eurocode 3 "Design of steel structures - Buildings" standartlarına göre hazırlanmaktadır.

İskele projesi hazırlanması için gerekenler :
* Yapı konum bilgileri (il, ilçe, mahalle, ada, pafta, parsel).
* Yapının cephe görünüşlerinin bulunuduğu mimari proje.

İskele Projesi Teslimi :
* İskele projesi yapının en geniş ve en yüksek cephesi için hazırlanır.
* Şartnamede verilen yüklere ve kombinasyonlara göre statik analiz yapılır ve statik hesap raporu hazırlanır.
* Statik hesap raporuna uygun olarak iskele montaj planı hazırlanır, montaj planında cephe görünüşü, plan görünüşü, kesit görünüşü ve iskele bağlantı noktaları bulunur.
* İskele Statik hesap raporu ve İskele montaj planı dijital olarak pdf ve dwg formatlarında teslim edilir. Gerektiği takdirde ıslak imzalı olarakda projeler teslim edilir.

İskele projesi, iş iskelesi statik hesabı, iskele ruhsat projesi çizimleri, dış cephe iskelesi statik projeleri, ruhsat projesine uygun şekilde hazırlıyoruz.
İskele projesi statik analizlerini lisanslı sap2000 programı ile yapıyoruz.
İskele projesi cephe çizimlerini lisanslı xsteel (tekla structures) programı ile hazırlıyoruz.
Yüksek katlı yapılar için iskele projesi hazırlıyoruz.
Cephesi kaplanmış veya kaplanmamış, file gerilmiş iş iskelelesi için statik hesap yapıyoruz.
İş iskelesi tse statik analizlerini hazırlıyoruz.
alüminyum platform ve tekerlekli platformların statik hesaplarını yapıyoruz.

Mühendislik ofisimiz, tüm yapılar için iş iskelesi projesi ve kalıp iskelesi projesi hizmeti vermektedir.   İnşaat ruhsatına dahil edilen dış cephe iskele projesi firmamızca hazırlanmaktadır.

İskele Proje Hizmetlerimiz :

Pratik İskele Proje
Güvenlikli Pratik iskele Proje
Flanşlı İskele Projesi
H Tipi İskele Statik Proje
H Tipi Merdiven İskele Proje
Mobil iskele Projesi
Masa Tipi İskele Statik
Kovanlı İskele Projesi

TSE onaylı iş iskelesi

TSE Belgesi alınacak Dış cephe iskeleleri ve platformlar için gerekli olan statik projeleri hazırlıyoruz.
TSE kurumu yapılarda 24,5 m yüksekliğe kadar olan iskelelere TSE kalite belgesi vermektedir. Bunun için TSE ye başvurarak üretici, gerekli şartları sağlayarak TSE belgesi alır.

Cephe İskele Sistemleri

Pratik İskele Sistemi
Flanşlı Cephe İskelesi
H Tipi İskele Sistemi
H Tipi Merdivenli İskele
Mobil İskele Sistemi
İskele Aksesuarları

Döşeme İskele Sistemleri

Masa Tipi İskele Sistemi
Kovanlı İskele Sistemi
Cup-Lock İskele Sistemi
Flanşlı Kalıp Altı İskelesi
Teleskobik Dikme Sistemi
Kolon ve Perde Kalıpları

Endüstriyel Kalıp Sistemleri
Modüler Kalıp Sistemleri
Dairesel Perde Kalıp Sistemi
Tırmanır Kalıp Sistemi
Tek Yüz Perde Kalıp Sistemi
Şaft Platform Kirişi
Özel Kalıp Sistemleri

Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ Yayımlandı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dış cephe iskelelerine düzenleme getiriyor.

İş iskelesi yüksekliğinin 13.50 metreyi aşması halinde iskelenin tamamının ön yapımlı çelik veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşması şartı getirildi.

Bakanlık yapı sektöründe çalışanların iş esnasında maruz kaldığı riskleri azaltmak amacıyla 'Ahşap, Çelik ve Alüminyum Alaşım Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ' yayımladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğ ile bina inşaatlarında kullanılacak dış cephe iş iskelelerinin statik hesap ve detay çizimlerinin proje müellifince yapılması ve yapı ruhsatı alma aşamasında diğer statik projelerle birlikte idaresine sunulması öngörülüyor. Böylece dış cephe iş iskelelerinin uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarının yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili İdare ve yapı denetim kuruluşu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca izlenebilmesi ve denetlenebilmesine olanak sağlanıyor.

" Türkiye'de en çok ölümlü iş kazalarının yaşandığı inşaat sektöründe gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlattı. İnşaatlarda kurulan iskelelerin belli bir yükseklikten sonra ahşap yerine çelik olması zorunlu hale getiriliyor....
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatlarda kurulan iskelelerin belli bir yükseklikten sonra ahşap yerine çelik olmasını zorunlu hale getirecek.Bakanlık, Türkiye'de en çok ölümlü iş kazalarının yaşandığı inşaat sektöründe gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlattı. Dış cephe iş iskelelerine ait hesap, proje ve detayların yapı ruhsatı veya eki sayılmaması nedeniyle izleme ve denetim alanında boşluklar olduğu tespit edildi. Bakanlık, bu kapsamda yeni hazırladığı mevzuatla kazaların önüne geçecek önlemler alacak. Bina inşaatlarının ahşap, çelik, alüminyum alaşım bileşenlerinden oluşan dış cephe iş iskelelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenecek.

RUHSAT İÇİN İSKELE PROJESİ ZORUNLU İskelelerin proje ve birleşim detayları, ilgili proje müellifi tarafından hazırlanacak. Hesap, proje ve detaylar, yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde statik proje eki olarak ruhsat vermeye yetkili idareye teslim edilecek. Bakanlık, ruhsat verilirken iskele projesi sunulmasını da zorunlu kılacak. Ruhsat eki haline gelen projelerin uygulama ve söküm dahil tüm aşamalarını yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili idare ve yapı denetim kuruluşu denetleyecek. Belli bir yükseklikten sonra ahşap esaslı malzemeden dış cephe iskelesi kullanımı engellenecek. Çelik iskele kullanılacak. özellikle yola bakan cephelerde yapılacak çalışma esnasında bölgeyi kullan