16th June 2011

Çelik Yapı Uygulamalarında Kullanılacak Kaynak Yöntemleri, Üstünlükleri ve Sakıncalı Yönleri

posted in Teknik Makaleler |

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim TAMA – Pamukkale Üniversitesi (2009)

Çelik yapı uygulamalarında kullanılan tüm kaynak yöntemlerinde, kaynaklanan metalik malzemenin kaynak bölgesinin, metalin erime sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir. Böyle bir ısıtma işlemini izleyen soğuma, metalde içyapı değişikliklerine neden olduğu gibi, “yüksek sıcaklık, kaynak metali, cüruf, esas metal ve ortam atmosferi” arasında birtakım kimyasal reaksiyonların oluşmasını da kolaylaştırır.

Kaynak TUCSA
This entry was posted on Thursday, June 16th, 2011 at 21:55 and is filed under Teknik Makaleler. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply