6th September 2014

Ahşap Evler Uzun Ömürlümü

Birçok binanın yıkılıp yeniden yapılma nedeni, eskimesinden çok boyutu, stili ve tipinin günümüze uygun olmamasıdır. Ahşap karkas binalar yenilenebilmesi ve büyütme kolaylıkları nedeniyle diğer binalara göre değişen şartlara daha kolay uyarlanır. Bundan dolayı ahşap karkas binalar nesillerdir ayakta durabilmektedir.

Uzun zamandır yaşayan ahşap karkas binalara her yerde rastlanır. İyi bir tasarım ve yapım sürecinden geçmiş ahşap karkas yapı uzun yıllar güven ve konfor sağlar.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Ev Projeleri Rüzgar Dayanımı

Ahşap yapısal panoların ahşap karkasa sağlam şekilde eklenmesi ile meydana gelen perde duvar ve diyaframlar, fırtına ve kasırgaların getirdiği şiddetli rüzgârı alan bölgelerde sağlam binaları meydana getirir.

Ahşap karkas yapılar kasırgalara dayanıklıdır. Karaipler’de ahşap karkas binalar birçok fırtınaya rağmen ömürlerini sürdürmüşlerdir.

1992 yılında Güney Florida’da oluşan Andrew kasırgası şartnamelerde öngörülen tasarım hızının 50% fazlası 140 mil/saat hızına erişmiştir.

” Andrew Kasırgası ve ahşap karkas yapıların performansı ve analizi ” konulu mühendislik raporu, ahşap karkas yapıların tasarım hızından fazla bir rüzgâr hızıyla karşı karşıya kalmış olmalarına rağmen iyi performans gösterdiklerini saptamıştır.

Son yıllarda kasırgaların binalara etkileri konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Son 20 yıldır fırtınaların şiddetleri artığından yapı şartnameleri de buna uygun olarak bazı bölgelerde rüzgâr tasarım hızlarını artırmışlardır. Modern ahşap karkas yapılarda kullanılan perde duvar, diyafram, bağlantı sistemleri sayesinde bugün kasırgalar problem olmaktan çıkmıştır.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Evlerin Tadilat Kolaylığı

Evin boyutunun büyütülmesi veya yenilenmesi ahşap karkas evlerde çok kolay ve pratiktir.

Bu tadilat kolaylığı yeni veya kullanılmış ev alanları için önemli özelliktir. Değişen ihtiyaçlar karşısında evlerin ekonomik şekilde kısa sürelerde değiştirilmesi kolaydır. Betonarme bir evin duvarına yeni bir pencere açılması düşünülürse, yenileme işlerinde ahşabın rakipsizliği ortaya çıkar.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Evlerde Sağlıklı Yaşam

İnsanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana kullanılmakta olan ve tamamıyla doğal bir malzeme olan ahşabın insan sağlığına olumlu etkileri bilinmektedir. Ahşap karkas yapı sisteminde yapılan konutlarda yaşayanlar bu gerçeğin canlı şahitleridir.

Ahşap karkas yapı sisteminde yönetim, planlama, proje ve üretim aşamalarının her birinde çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik şartlar üst düzeyde hedeflenir ve gerçekleştirilir.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Evlerin Çevreye Avantajları

Ahşap karkas yapı sistemi, üstün enerji verimliliği sayesinde hem doğal kaynakların tüketiminin hem de zararlı emisyonların yayılımının azaltılmasını sağlayarak çevreyi korur.

LCA değişik bina sistemlerinde ürünün yaşamı boyunca her bölümünde enerji, malzeme kullanımı, hava ve suya verdiği salımlar gibi faktörleri inceleyerek çevreyi nasıl etkilediğini gösteren karşılaştırmalı yöntemdir. ATHENA en çok itibar gören nitelikli hayat boyu değerlendirme sistemlerinden biridir.

ATHENA hayat boyu değerlendirme yazılımı kullanılarak 220 metre kare ahşap, çelik ve betonarme evin yaşamları boyunca çevreye etkileri karşılaştırıldığında çıkan sonuçlar aşağıdadır.

Toplam enerji kullanımı: Ahşap karkas binalar en az enerjiyi kullanır. Betonarmenin ahşaptan 2,2 kat fazla enerji gereksimi vardır. Çelik bina ise ahşaptan 1,5 kat fazla tüketir. Sonuç olarak ahşabı imal etmek için fazla enerji gerekmez.

Küresel ısınma etkisi: Küresel ısınmaya en az etkisi ahşabındır. Çelik 1.22, betonarme ise 1,5 kat fazla sera gazı salımı yapar.

Hava kirliliği: Ahşap karkas bina en düşük hava kirliliği indeksine sahiptir. Çelik bina 1,7 ve betonarme bina 2.15 kat fazla hava kirliliği yaratır.

Su kirliliği: Ahşap karkas yapının düşük su kirliliği etkisine sahiptir. Çelik 3.47 ve betonarme 2.15 kat fazla su kirliliği yaratır.

Kaynak kullanımı: En düşük kaynak kullanımı ahşap karkas evindir. Çeliğin 1.15 ve betonarmenin 1.93 kat fazladır.

Katı artık: Şantiye alanı artığı çelikte daha düşüktür. Betonarme ise çeliğe nazaran 1.57 kat fazladır.

Ahşap karkastan yapılan evin enerji kullanımı, sera gazı, su ve hava kirliliği ve ekolojik kaynak çıkarılmasına çelik ve betonarme yapıya nazaran daha az çevresel etkisi vardır. Ahşap, çelik ve betonarme ticari ofis binaların karşılaştırmasında da ahşabın üstün sonuçları elde edilmiştir.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Proje Standartları

Ahşap karkas yapı sisteminde üretim, kalite kontrolü ve ürün denetimi kuralları, müşterilerinin uluslararası yapı standartlarına uygun yapı bileşenleri edinmelerini sağlar.

Ahşap karkas yapı sisteminde, aşağıda yer alan kuruluşların kalite standartları gözetilir:

  • Amerikan ASTM Standartları
  • Kanada Standartları Birliği
  • Kanada Ulusal Araştırma Konseyi (NRC)
  • Alman DIN Standartları

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Evlerde Yaşam

Ahşap karkas yapı sisteminde üretilmiş binalarda dış duvarların sadece 14cm kalınlığında, iç duvarların ise 9 cm kalınlığında olması sayesinde, brüt alanlardan net alan hesabına geçişte aynı projenin betonarme sistemle uygulanmış haline göre ortalama %8 daha fazla iç kullanım alanına ulaşılmaktadır. Bu da 200 metrekarelik bir binada yaklaşık 16 metrekare fazla alan demektir ki bu da ekstra bir oda kadar avantaj sağlar.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Evlerde Yangın Güvenliği

Aslında, ahşap malzemeler belirli büyüklükteki kesitlerde kullanıldığında kolay yanmayan malzemelerdir. Çünkü yangına maruz kalan bir ahşap elemanın öncelikle dış yüzeyinde karbonlaşma (kömürleşme) tabakası meydana gelir. Bu tabaka iyice kuruyup çözülene değin alevler ahşabın iç kısımlarına tesir edemez. Öte yandan çelik binalarda çeliğin malzeme özelliği olarak çok iyi bir iletken olmasından dolayı çok kısa sürede yapısında yumuşamalar meydana gelip deformasyonlar başlar ve bağlantı noktaları ani olarak dağılır ve bina birden çöker. Betonarme binalarda ise erime ve çökme etkilerinin çok uzun zaman aldığı düşünülse de aslında betonun içinde bulunan çelik elemanlar yüksek sıcaklığa maruz kalmalarından ötürü karakteristik taşıma değerlerini yitirirler ve betonarme sistemler böylelikle ayakta durur gibi gözükse de aslında yapısal tasarım aşamasında taşıyacağı öngörülen yükleri artık taşıyamaz hale gelir. Bundan dolayı betonarme binalar yangın sonrasındaki aldatıcı görünümleri nedeniyle çok daha büyük tehlike arz ederler. Bu tür binaların taşıyıcı elemanlar tetkik edilmeden yangından sonra kullanılmaya devam edilmesi oldukça risklidir.

Yangın oluştuğunda yaşam kaybı yaşanmaması için en kritik zaman ilk 5–7 dakikadır. Bu süreden sonra bina içinde bulunan bireyler ya zehirlenmeden ya da yanmadan dolayı yaşamlarını kaybederler. Bu etkenlerin oluşumunda – yangının oluşumunda taşıyıcı sistemden ziyade en önemli etkenler bina içindeki ev tekstili türü malzemelerdir.

Ahşap karkas yapı sistemindeki binalar için Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiş olan yangın deneyinin sonuçlarına göre taşıyıcı kapasitenin sınır noktalarına ancak 101. dakikada ve 1,018°C’de ulaşılabilmiştir.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Ev Kurulumu

Ahşap karkas Yapı Teknolojisi ile bileşenleri fabrikada ön-üretime tabi tutulan binaların montajı çok kısa sürede tamamlanmakta olduğundan hem çok daha kısa sürede bina kullanıma hazır hale gelebilmekte, hem de böylelikle şantiye maliyetleri asgari düzeylere çekilebilmektedir. Yaklaşık 250 m2 lik bir yapının; iki haftalık bir sürede konstrüksiyon kısmı, 6-8 haftada da anahtar teslimi bitirilmektedir.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments

6th September 2014

Ahşap Evlerin Dayanımı

Depremde yanal kuvvetler binayı ötelemeye çalıştığından duvarlar dikdörtgen şekilden paralel kenar şekle dönüşür. Duvarlar veya perde duvarlar gibi ahşap karkas levhaların, düzlemlerine paralel yüklere karşı mukavemeti sağlanmalıdır. Plywood veya OSB gibi yapısal panolarla yapılmış perde duvarlar deprem yüklerine karşı çok mukavimlerdir. Şiddetli deprem olasılığı yüksek bölgelerde panoların kalınlığı ve çivi boyutu ve miktarını artırarak duvarların mukavemeti çoğaltılır. Buna ek olarak, yapılan araştırmalar ve tecrübeler yapısal olmayan elemanların yapının yanal kuvvetlere olan direncine katkıda bulunduğunu göstermiştir. İç bölmeler, dış cephe kaplamaları buna örnektir.

Süneklik: (bir malzemenin kuvvet altında kopmaksızın kalıcı şekil değiştirme kabiliyeti)

Yığma ve betonarmeye göre ahşap sistemler doğal olarak daha sünektir. Süneklik yapının çökmeden akabilme ve şekil değiştirebilme kabiliyetidir. Depremin ani şekilde oluşturduğu yüklere karşı binalarda eğilebilirlik ve bükülebilirlik arzu edilen özelliklerdir. Bu özellikler binanın depremde biriken enerjiyi dağıtmasını sağlar. Çok sayıdaki çivili ek yerleri ahşap karkas binalara süneklik sağlar.

Ağırlık: Ahşap yapılar hafiftir. Beton duvarlar ahşap duvarlardan 7 kere daha ağırdır. Depremde oluşan kuvvetler yapının ağırlığına orantılı olduğundan, hafif olan ahşap karkas yapılar depremlerde çok olumlu sonuçlar verir.

Artıklık: Çok sayıda yük yolu bulunan binalar yapısal olarak artık yapılar kabul edilir ve depremde ekstra güvenlik sağlarlar. Betonarme gibi ağır karkaslarla taşınan yapılarda nispeten az sayıda yapısal eleman ve bağlantı yeri vardır. Bir elemandaki tasarım veya işçilik hatası komşu yük yollarının aşırı yüklenmesine sebep olur. Tipik bir ahşap karkas yapıda yüzlerce yapısal eleman ve çivili bağlantı noktası vardır. Bu, bir yük yolunun çökmesinin komşu elemanlar ve bağlantı noktaları ile telafi edilmesi demektir.

Bağlanabilirlik: Ahşap yapısal panelli duvarların, depremin yarattığı düzlemlerine paralel yüklere, mukavemet gösterebilmesinin dışında, binalarda devrilme ve kaymaya mukavim tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Binalar temele uygun şekilde bağlanmalıdır. Duvar, döşeme ve çatı çerçevelerinin bağlantısı evi tek sağlam yapısal birim haline getirir ve bu depremde yapıyı bir arada tutan önemli özelliktir.

Amerika’da Ahşap Karkas Sistemler

A.B.D.’ de bina yönetmeliklerinde, deprem hükümleri içeren, evler için geleneksel inşaat şartları vardır. Depreme dayanıklı ahşap karkas yapı tasarım hükümleri Amerikan Orman ve Kâğıt Birliği’nin Ahşap Karkas İnşaat El Kitabında da bulunur.

Ahşap karkas sistemler geleneksel şartların dışına çıkıyorsa deprem yük yolları mühendislik hesabı ile tasarlanmalıdır. Yükler bina yönetmeliklerinden alınmalı, yük taşıyan elemanlar ahşap tasarım standartları esas alınarak tasarlanmalı ve detaylandırılmalıdır. A.B.D.’de Ulusal ahşap tasarım standartlarının son basımlarında gelişmiş depreme dayanıklı tasarım bölümleri vardır. Ahşap İnşaat İçin Ulusal Tasarım Şartnamesinin son basımı, ahşap karkas elemanlarının deprem yüklerine karşı tasarlanması için gerekli tüm bilgileri kapsar.

Perde duvar tasarım yazılımı mühendislere depreme dayanıklı ahşap yapı tasarımı yaparken yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Kuzey Amerika da bina yönetmelikleri ve ahşap karkas tasarım standartları depreme dayanıklı ahşap karkas yapı tasarımı için gerekli tüm bilgileri kapsar. Depremin ahşap karkas yapılara etkileriyle ilgili arazi çalışmaları ve araştırmaları kapsayan şartnameler ve standartlar belli aralıklarla güncellenir.

posted in Ahşap Yapılar | 0 Comments