8th September 2014

Uzay kafes Sistemin avantajları

 

 • Uzay kafes sistemleri diğer klasik ve konvansiyonel sistemlere göre yapısal olarak daha rijit ve hafiftir.
 • İmalat ve montaj süresinin kısa olması, müteahhide ve iş sahibine önemli bir avantaj sağlamaktadır.
 • Sistem tamamen prefabrik olarak fabrikada yapıldığı için şantiyede imalat için yer işgal edilmekte, elektrik harcanmamakta, genel giderlerden tasarruf sağlanmaktadır.
 • Ayrıca, çok hızlı imalat gibi montajın da çok hızlı yapılabilmesi büyük sistemin en büyük tercih sebebi olmaktadır. Kimi zaman mobil vinç kullanılarak yapılan montajlar sayesinde 5000 m2 bir alanın uzay kafes montajı 15 günde tamamlanabilmektedir.
 • Uzay kafes sistemler, yapının şekline ve geometrisine göre mimarlar çok değişik yapı alternatifleri sunmaktadır.
 • Kare, üçgen, altıgen tabanlı uzay kafes sistemlerin yanı sıra, tonoz ,kubbe, piramit gibi alternatif yapı tiplerinin uzay kafes sistemi ile kolayca çözülmesi mimarlarımıza büyük rahatlık getirmektedir.
 • Ayrıca sistemin istenen renkte boyanabilmesi de binaların kolayca sıra dışı bir görünüme sahip olmasını sağlamaktadır.
 • Bunun yanında , alüminyum, paslanmaz çelik ve ahşap malzeme seçenekleri ile tüm dünyada mimarlar son derece modern ve etkileyici yapılara imza atmaktadırlar.
 • Uzay kafes yapıların noktasal bağlantı elemanları üzerine açılacak ekstra delikler sayesinde üst kaplama, asma tavan , cephe kaplamaları ve her türlü servis yükünün kolayca monte edilmesi için doğal mesnet görevi görmektedir.
 • Bu durum bir çok yapı için gerekecek ilave konstrüksiyon ihtiyacını ortadan kaldırarak işlerin daha ekonomik olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.
 • Sistemin bir diğer özelliği de betonarme ve makas çatı sistemine göre daha hafif olmasıdır.
 • Zati yükün az olması nedeniyle taşıyıcı kolon kesitleri ve temel imalatı küçülerek yatırım aşamasında büyük bir ekonomi sağlamaktadır.
 • Kolonsuz şekilde geniş bir alanı örtebilen bu sistemler üretim için sınırsız bir yerleşim (lay out) imkanını sunmaktadır. Tesislerin hammadde girişi ve ürün çıkışı için kullandıkları lojistik depolarda uzay kafes sisteminin kullanımı taşımacılık ve depolama işlevinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Sanayi tesislerinde uzay kafes sistemlerinin kullanılması ile elde edilecek faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  İşlevsel Faydası

  Uzay kafes sistemlerinin bir sanayi tesisinde kullanılmasının en önemli sebebi işlevsel olarak yapıya kazandıracakları olacaktır. Üretim işlevi ve prosesleri için oluşturulmuş bir mekanın en güzel yerinde (ortasında) taşıyıcı kolonların olması üretim için kullanılacak mekanın iç yerleşiminde sınırlılıklar getirecektir. Uzay kafes sistemleri ile bu kolonlardan kurtulmak bir tesis için önemlidir. Tesisler rekabet ortamının koşullarına göre zaman içinde üretim proseslerini ve makinelerini yenilenmektedir. Yeniden yapılanma, gelişme ve değişim planlamalarında üretim alanı içindeki taşıyıcı kolonlara bağlı kalmak üretimde verimlilik arayışlarını sınırlayacaktır. Uzay kafes sistemlerinin sanayi tesislerine işlevsel olarak getireceği faydaları şöyle sıralayabililiriz;

  •Üretim için esnek yerleşim olanağı

  •Yeniden yapılanma ve düzenlemelerde özgür planlama

  •Makine,ekipman ve üretim bantları seçiminde mekan sınırlamalarının olmaması

  •Üretim mekanı içinde taşıyıcı araçlar (fortlift) için yol düzenlenmesinde esneklik

  •Uyarı ve yönlendirici işaret ve levhaların mekanın tümünde algılanabilmesi

  •Yönetici ekibin tüm üretim mekanına görsel olarak hakim olması

  •Görüş açısının artması ile iş kazaları oranının düşmesi

  Yapı Sistemi Olarak Faydaları

  Uzay kafes sistemler ile kazanılacak hacim ve tüketilen yapı malzemesi arasındaki oran diğer yapı malzemelerinin tüketim oranına göre oldukça uygundur. Oluşturulacak hacim büyüklüğü ile yapı maliyeti ters orantılıdır. Bu sistemler, iskele gereksinimini ortadan kaldırmak için genellikle zemin kotunda kurulmakta ve çeşitli yöntemler ile yerlerine monte edilmektedirler. Sistem prefabrik parçalardan oluştuğu için, istendiğinde sökülerek yeni bir kullanıma dönüştürülebilmektedir. Bu nedenle kalıp ve iskele masrafı ortadan kalkmakta, inşaatın süratle bitirilmesi de ekonomi sağlamaktadır.Uzay kafes strüktürler donatı yerleşiminde de yararlılıklar sağlayabilmektedirler. Elektrik, sıhhi tesisat, havalandırma kanalları klima, iklimleme sistemleri gibi donatılar, bu sistemlerin oluşum ilkesinden doğan boşluklarda kendilerine kolaylıkla yerleşim alanı bulabilmektedir. Bu donatılar her doğrultuda yer alabilmektedirler. Elektrik bağlantıları çubukların içinden geçirilerek de yapılabilmektedirler. Gün ışığı sağlanması aynı boşluklarda pencere öğeleri oluşturmak suretiyle kolayca çözümlenebilmektedir.

  Depreme Karşı Faydaları

  Türkiye’nin %90’ı deprem bölgesidir. Sanayinin yerleştiği batı ve körfez bölgesinin ise neredeyse % 100’ü deprem bölgesindedir. Yaşadığımız son depremler bizlere yapım teknolojileri ve sistemlerinde bilinçsiz seçimler yapıldığını göstermiştir. Deprem kuşağında bulunan tesisler için önerilecek en güvenli yapı sistemi çelik ve çeliğin en hafif ve hiperstatik çözümü olan uzay kafes sistemlerdir. Uzay kafes sistemler yüksek derecede hiperstatik sistemlerdir. Yükleri her iki doğrultuda aktararak çekme ve basınca çalışırlar. Sistem elemanlarını eğilmeye zorlamadığı için büyük açıklıkların geçilmesinde yapısal güven sağlanmaktadır. Uzay kafes sistemler diğer yapı sistemlerine oranla % 50 gibi bir oranda daha hafiftir. Depremin etkisi yapının ağırlığı ile doğrusal orantılı olarak arttığı için uzay kafes sistemleri depremden daha az etkilenir. Betonarme yapı sistemlerine göre daha elastik ve sünektir.

  Maliyet Avantajları

  Statik yararları açısından, bu sistemler diğer bir çok taşıyıcı sistemlere oranla çok daha hafiftirler. Sabit yüklerin azlığı sadece çatıda değil, alt sistem öğeleri ile temellerde kendini göstermekte, buna bağlı olarak maliyet önemli ölçüde azalmaktadır.

  Uzay kafes sistemlerin ana unsurları çubuk ve düğümlerdir. Bunlar basınca ve çekmeye çalışan çelik malzemelerdir. Geleneksel yapım sistemlerine kıyasla uzay kafes sistemleri ile oluşturulan aynı miktardaki mekan hacminde kullanılan malzeme miktarı ve ağırlığı çok daha az ve hafiftir. Yapı sisteminden gelen sabit ve hareketli yüklerin zemine ileten temel sistemleri de yapının hafif olması sebebi ile daha az yük taşıyacak şekilde ebatları küçük olmaktadır. Bu nitelikler uzay kafes sistemler ile oluşan yapıların maliyetini ve yapım sürecini azaltmaktadır.

  Çelik yapı malzemeleri; üretimi, dağıtımı ve yapı sistemlerinde kullanımı yaygınlaştıkça ucuzlamış ve günümüzde diğer yapı malzemelerine göre daha ekonomik olarak kullanılabildiği alanlar bulmuştur. Yapı için gerekli açıklığın büyüklüğü arttıkça çelik kullanmak daha ekonomik bir hale gelmektedir.

  Uzay kafes sistemleri yapının olduğu yerde değil endüstriyel olarak projesine göre fabrikada üretilmektedir. Bu da yapı bileşenlerinin endüstrileşmiş bir seri üretim ile hızlı ve ekonomik olarak elde edilmesi demektir. Uzun süre şantiye kurma ve sabit giderlerin ortaya çıkmasını bu endüstrileşmiş yapım engellemektedir. Yapım yerinde sadece montaj yapılmaktadır. Hızlı yapılan montaj çok kısa sürer ve şantiye ve şantiyenin sabit giderleri gibi masrafları ortadan kaldırır. Kurulum parçaların birbirine bağlanması ve bir somun anahtarı ile sıkıştırılmasından ibarettir. Sanayi tesislerindeki üretimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği önemlidir. Kısa sürede inşaatı bitirilebilen uzay kafes sistemler üretime uzun süre ara vermeden tesisini yenilemek zorunda olan işletmeler içinde hızlı bir inşaat yöntemi olarak seçilebilir.

  Geleneksel yapım yöntemlerinde yapı malzemeleri, yapı bileşenlerini oluşturmak üzere şantiye tek tek tedarikçilerden alınarak getirtilir ve şantiyede yapı elemanlarına dönüştürülür. Bu da nakliyelerin sık olması demektir. Uzay kafes sistemde yapı bileşenleri projesine göre fabrikada imal edildikten sonra yerinde hızla montaj edilmek üzere tek defada nakil edilebilir.

  Uzay kafes sistemleri diğer yapı sistemlerinden ayıran en büyük özellik montaj edile yapı bileşenlerinin sökülerek başka bir yerde tekrar uygulanmaya imkan vermesidir. Böyle bir şey betonarme için söz konusu olamazken çelik yapılar için maliyeti yüksektir. Uzay kafes sistemler ise modüler olan yapı bileşenleri ile rahatlıkla sökülüp taşınmakta ve başka bir yerde yeniden kurulabilmektedir.

 

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments

8th September 2014

Uzay kafes Sistemin başlıca Kullanım alanları

Uzay kafes yapılar aşağıda sadece birkaçı belirtilen sayısız yerde çok değişik amaçlarla da yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

-Fabrika ve Depo Binaları, Uçak Hangarları, Tır Garajı, Terminal Binaları, Otopark ve -Benzinlik istasyonu sundurmaları
-Alışveriş merkezi, Süpermarket, Hipermarket ve pazar yerleri
-Spor Salonu,Kapalı Yüzme Havuzu,Tenis Kortu,Binicilik Maneji ve Çok Amaçlı Spor Tesisleri
-Stadyum , Kapalı Türbin Çatıları
-Sinema, Tiyatro, Konferans Salonları, Gösteri Merkezleri, Düğün veya çok amaçlı salonlar
-Üst ve Tüp Geçitler
-Kapalı pazaryerleri. Soğuk hava depoları

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments

8th September 2014

Uzay kafes Sistemin Bileşenleri

Uzay kafes taşıyıcı sistemlerin birim elemanı, altı çubuk ve dört düğüm noktasından oluşan bir dörtyüzlüdür. Böyle bir dörtyüzlü her biri aynı düzlem içinde bulunmayan üç çubukla kolaylıkla büyütülebilmektedir.

• Sistemin Ana Parçası: Çubuklar  

Çubuk birleşimleri, montajda çeşitli kolaylılar sağlayan patentli düğüm noktası elemanları ile yapılmaktadırlar. Çubuklar, doğru biçiminde öğelerdir. Çubuklar alüminyumdan da oluşturulabilmektedirler fakat çeliğin alüminyuma göre daha ucuz ve daha mukavemetli olması nedeniyle, genellikle bu sistemlerde çelik kullanılmaktadır. Üst başlıklar, piramitlerin tepe noktalarını birleştiren çubuklar olup, genellikle basınca çalışacak şekilde düzenlenmektedirler. Alt başlıklar ise, genellikle çekmeye çalışacak şekilde düzenlenen ve piramitlerin alt noktalarını birleştiren çubuklardır. Dikme ve diyagonaller ise, yükleri düğüm noktalarına ileten aynı zamanda, basınca ve gereğinde çekmeye çalışan çubuklardır.

  

 

• Uzay kafes strüktürleri oluşturan öğeler; 
Çubuklar,

Düğüm noktaları

Mesnetler,

Temeller,

Örtü gereçleri’ dir.

Doğru biçimde çubukların düğüm noktalarında bağlanmak suretiyle ızgara adı verilen çeşitli geometrik yüzeyler oluşturulabilmektedir.

Düğüm Noktaları: Düğüm noktaları, çubukların birleşme noktalarıdırlar. Genellikle çelikten oluşturulurlar. Çeşitli yapım sistemlerine göre değişik nitelikte olan düğüm noktaları yardımıyla, diyagonal ve dikmelere gelen yükler mesnetlere aktarılmaktadır. Düğüm noktalarının üretimi ile ilgili çeşitli yöntemlere bulunmaktadır. Balon, kaynak, perçin ve özel olarak üretilen sökülüp takılabilen parçalar bu amaçla sıralanabilir. Düğüm noktaları, uzay kafes strüktürlerin çubuklara oranla daha önemli olan öğeleridir. Düğüm noktası bir çok çubuğu bir noktada birleştirerek, sistemin bir bütün olarak çalışmasını sağlamaktadır.

Mesnetler: Mesnetler, sistemi zemine bağlayan öğelerdir. Sabit, doğrusal ve radyal hareketli mesnet tipinde oluşturulabilmektedirler. Uzay kafes taşıyıcı sistemler doğrudan doğruya zemine (temellere) oturabildiği gibi, kolon veya yan destek duvarlarına ve tamamen çubukların birbirlerine düğümlendirilmesi ile üretilen bir kafes sisteme de oturtulabilmektedirler.

Tekil çubukların düzenlenmesi ile birkaç komşu düğüm noktası, bu çubuklar üzerine mesnetlendirilmektedirler. Çubukların tümü kolon üzerinde toplanan bir demet oluşturmaktadır. Masif duvar veya kirişler üzerinde oluşturulacak kenar mesnetlemesinde ise, çoğunlukla her düğüm noktası bir bağlantı birleşeni (düzey ve yatay tek çubuk veya çubukların V şeklinde düzenlenmesi) ile teker teker mesnetlendirilmektedirler.

Temel: Temel sistemi ise; kolonların, destek duvarlarının veya uzay kafes sistemin direkt zemine oturan kenarlarının, beton temeller üzerine ankraj edilmesi suretiyle oluşturulmaktadır. Beton temeller, uygulanacak uzay kafes sistemin büyüklüğü, biçimi ve tipine göre çeşitle şekillerde düzenlenmektedirler.

Örtü: Örtme işlemi farklı şekillerde ve farklı malzemelerle yapılabilmektedir. Genel olarak sistem kurulduktan sonra çatı, hafif aluminyum veya galvanizlenmiş çelik oluklu saç plakalarla kaplanmakta, üzerine ısı ve su tabakası uygulanmakta ve koruyucu bir ürün ile bitirilmektedir. En önemli nokta su yalıtımının kusursuz yapılmasıdır.

Bu taşıyıcı sistemlerle tek, çift yada çok tabakalı düzlem yada eğri yüzeyler oluşturulabilmektedir. Eğri yüzeyler genellikle tek tabakalı, düzlem yüzeyler çift yada çok tabakalı olarak yapılmaktadırlar. Uzay kafesler, düzlem bir yüzey olarak tasarlandığında 100m’ye kadar açıklıkları geçebilmektedirler ve sistemin yüksekliğinin geçtiği açıklığa oranı (H/L) yaklaşık 1/20 – 1/30′  dur. Bu sistemler, iskele gereksinimini ortadan kaldırmak için genellikle zemin kotunda kurulmakta ve çeşitli yöntemler ile yerlerine monte edilmektedirler. Sistem prefabrik parçalardan oluştuğu için, istendiğinde sökülerek yeni bir kullanıma dönüştürülebilmektedir. Bu nedenle kalıp ve iskele masrafı ortadan kalkmakta, inşaatın süratle bitirilmesi de ekonomi sağlamaktadır.

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments

8th September 2014

Yapısal Formlar ve Görsel Etki

• UZAY KAFES SİSTEMLERİ FORMLAR VE GÖRSEL ETKİ  
Mimari işlevleri açısından showroomların, fuar ve sergi alanlarının, ulaşım yapılarının, spor komplekslerinin, vb. görsel etki ve farklı yapısal formlara sahip olması istenir. Bu yapılarda uzay kafes sistemleri ile oluşturulmuş görsel etki yaratan yapısal formlara sıklıkla rastlanmaktadır.

Sanayi tesisleri için görsel etki ve farklı yapısal formlardan söz edebilir miyiz?

Sanayi tesisleri minimum maliyetler ile maksimum üretim ve kazancı hedeflemektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında sanayi tesislerinde mekan oluşturma çözümleri için işlevsel olarak en basit ve ekonomik çözüm aranacaktır. Fakat Maksimum kazanç hedefleri için ürün markası, prestij ve imaj da önemlidir. Bu yüzden ulaşım yolları üzerinde bulunan ve  gün içerisinde bir çok insanın önünden geçtiği tesislerde reklam ve imaj için yapılaşmada farklı formlar ve görsel etki aranmaktadır. Tesis insanların gözü önünde olmasa bile katalog, dergi, gazete, TV, vs. reklamlarında ya da  araştırmalarda sıklıkla gözükebileceği için tesisin yapısal nitelikleri ile konuşulan ve örnek gösterilen özelliklere sahip olması istenebilir. Büyük markaların yapılarında da kendilerinden söz ettirmek istemeleri ve yapılarındaki görsel etkiye önem vermeleri bu yüzdendir. Özellikle binaların girişinde yüksek ve büyük açıklıklı bir mekan yaratılması ve estetik bir örtü sistemi ile kapatılması binanın prestijini artırmaktadır.

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments