8th September 2014

Uzay Kafes Sistemin Geometrisi Birleşim ve Düğüm Detayları

 

MESNET KÜRE DETAYLARI
 1. Uzay Sistem Küresi
 2. Uzay Sistem Çubuğu
 3. Somun
 4. Mesnet Tutucu Civatalar
 5. Betonarme Kolon
 6. Ankraj Plakası
 7. Taşıyıcı Levha
 8. Konik
 9. Teflon
 10. Ankraj Çubuğu

 

DERE VE KAPLAMA DETAYLARI
 1. Uzay Sistem Küresi
 2. Uzay Sistem Çubuğu
 3. Asik
 4. Civata
 5. Dere Elamanı
 6. Poli Üreten Dolgulu Çatı Malzemesi
 7. Betonarme Kolon
 8. Aksesuar
 9. Dere Taşıyıcı
 10. Teflon
AYDINLATMA ve HAVALANDIRMA DETAYI
 1. Uzay Sistem Küresi
 2. Uzay Sistem Çubuğu
 3. Asik
 4. Aydınlatma
 5. Tesisat
 6. Havalandırna
 7. Poliuretan Dolgu Çatı Kaplaması
 8. Asma Tavan

 

ASIK DETAYI
 1. Uzay Sistem Küresi
 2. Uzay Sistem Çubuğu
 3. Eğim Dikmesi
 4. Civata
 5. Asik
 6. Asik

 

AYDINLATMA ve HAVALANDIRMA DETAYI
 1. Uzay Sistem Küresi
 2. Uzay Sistem Çubuğu
 3. Asik
 4. Aydınlatma
 5. Tesisat
 6. Havalandırna
 7. Poliuretan Dolgu Çatı Kaplaması
 8. Aluminyum Asma Tavan

 

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments

8th September 2014

Uzay kafes Sistemin Maliyet Avantajları

Statik yararları açısından , bu sistemler diğer bir çok taşıyıcı sistemlere oranla çok daha hafiftirler. Sabit yüklerin azlığı sadece çatıda değil, alt sistem öğeleri ile temellerde kendini göstermekte, buna bağlı olarak maliyet önemli ölçüde azalmaktadır.

Uzay kafes sistemlerin ana unsurları çubuk ve düğümlerdir. Bunlar basınca ve çekmeye çalışan çelik malzemelerdir. Geleneksel yapım sistemlerine kıyasla uzay kafes sistemleri ile oluşturulan aynı miktardaki mekan hacminde kullanılan malzeme miktarı ve ağırlığı çok daha az ve hafiftir. Yapı sisteminden gelen sabit ve hareketli yüklerin zemine ileten temel sistemleri de yapının hafif olması sebebi ile daha az yük taşıyacak şekilde ebatları küçük olmaktadır. Bu nitelikler uzay kafes sistemler ile oluşan yapıların maliyetini ve yapım sürecini azaltmaktadır.

Çelik yapı malzemeleri; üretimi, dağıtımı ve yapı sistemlerinde kullanımı yaygınlaştıkça ucuzlamış ve günümüzde diğer yapı malzemelerine göre daha ekonomik olarak kullanılabildiği alanlar bulmuştur. Yapı için gerekli açıklığın büyüklüğü arttıkça çelik kullanmak daha ekonomik bir hale gelmektedir.

Uzay kafes sistemleri yapının olduğu yerde değil endüstriyel olarak projesine göre fabrikada üretilmektedir. Bu da yapı bileşenlerinin endüstrileşmiş bir seri üretim ile hızlı ve ekonomik olarak elde edilmesi demektir. Uzun süre şantiye kurma ve sabit giderlerin ortaya çıkmasını bu endüstrileşmiş yapım engellemektedir. Yapım yerinde sadece montaj yapılmaktadır. Hızlı yapılan montaj çok kısa sürer ve şantiye ve şantiyenin sabit giderleri gibi masrafları ortadan kaldırır. Kurulum parçaların birbirine bağlanması ve bir somun anahtarı ile sıkıştırılmasından ibarettir. Sanayi tesislerindeki üretimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği önemlidir. Kısa sürede inşaatı bitirilebilen uzay kafes sistemler üretime  uzun süre ara vermeden tesisini yenilemek zorunda olan işletmeler içinde hızlı bir inşaat yöntemi olarak seçilebilir.

Geleneksel yapım yöntemlerinde yapı malzemeleri,  yapı bileşenlerini oluşturmak üzere şantiye tek tek tedarikçilerden alınarak getirtilir ve şantiyede yapı elemanlarına dönüştürülür. Bu da nakliyelerin sık olması demektir. Uzay kafes sistemde yapı bileşenleri projesine göre fabrikada imal edildikten sonra yerinde hızla montaj edilmek üzere tek defada nakil edilebilir.

Uzay kafes sistemleri diğer yapı sistemlerinden ayıran en büyük özellik montaj edile yapı bileşenlerinin sökülerek başka bir yerde tekrar uygulanmaya imkan vermesidir. Böyle bir şey betonarme için söz konusu olamazken çelik yapılar için maliyeti yüksektir. Uzay kafes sistemler ise modüler olan yapı bileşenleri ile rahatlıkla sökülüp taşınmakta ve başka bir yerde yeniden

 

İşletme bir bütün olarak ele alındığında işletme kültürünün ve vizyonunun işletmenin sahip olduğu tüm varlıklara yansıdığı gözlenmektedir. İşetmelere ait yapılar ve tesisler müşterilerin işletme ile ilgili ilk izlenimlerini edindikleri değerler olmaktadır.

Uzay kafes sistemler ile oluşturulabilen farklı formlar ve hareketli cepheler ile istenilen görsel etki yaratılabilmektedir.Resimde; mimari olarak kullanılan yapı malzemeleri ve aydınlatma seçenekleri ile  yapıya görsel etki kazandırılmıştır.

Uzay kafes sistemler yapı teknolojileri içinde çağımızın mimarisini yansıtan bir uygulamadır. Esnektir, hafiftir, malzemenin kullanımı ile elde edilen hacim  oranı yüksektir. Uzay kafes sistemlerinin yapılarda görsel etki yaratmak için kullanılması ile yapı içinde gerçekleşen işlevin de esnek, teknolojik, çağına uygun ve etkili olduğu mesajı verilebilmektedir. Resimlerde uzay kafes sistemin yapıların girişinde kullanıldığı gözlenmektedir. Her iki resimde de binaların kendisi gözükmese de mimarilerinin estetik ve görsel olarak doyurucu olacağı tahmin edilebilmektedir.

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments

8th September 2014

Uzay Kafesin Sanayi Tesislerinde Kullanımı

• UZAY KAFES SİS.SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANIMI 
Sanayi yapıları ; içinde üretimin gerçekleştiği ve üretim ile ilgili süreçlerin birbiri ile ilişkilendiği mekanladır. Üretim prosesleri bazen aynı yapı içinde gerçekleşmek zorunda iken bazen de yan yana ayrı binalarda gerçekleşebilir. Önemli olan üretimin etkinliği ve bu etkinliği sağlayabilecek işlevsel yerleşimdir. İşte bu işlevsel yerleşim sırasında uzay kafes sistemlerinin büyük faydaları ortaya çıkmaktadır.

Kolonsuz şekilde geniş bir alanı örtebilen bu sistemler üretim için sınırsız bir yerleşim (lay out) imkanını sunmaktadır. Tesislerin hammadde girişi ve ürün çıkışı için kullandıkları lojistik depolarda uzay kafes sisteminin kullanımı taşımacılık ve depolama işlevinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Sanayi tesislerinde uzay kafes sistemlerinin kullanılması ile elde edilecek faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 

• İşlevsel Faydası  

Uzay kafes sistemlerinin bir sanayi tesisinde kullanılmasının en önemli sebebi işlevsel olarak yapıya kazandıracakları olacaktır. Üretim işlevi ve prosesleri için oluşturulmuş bir mekanın en güzel yerinde (ortasında) taşıyıcı kolonların olması üretim için kullanılacak mekanın iç yerleşiminde sınırlılıklar getirecektir. Uzay kafes sistemleri ile bu kolonlardan kurtulmak bir tesis için önemlidir. Tesisler rekabet ortamının koşullarına göre zaman içinde üretim proseslerini ve makinelerini yenilenmektedir. Yeniden yapılanma, gelişme ve değişim planlamalarında üretim alanı içindeki taşıyıcı kolonlara bağlı kalmak üretimde verimlilik arayışlarını sınırlayacaktır. Uzay kafes sistemlerinin sanayi tesislerine işlevsel olarak getireceği faydaları şöyle sıralayabiliriz;

•  Üretim için esnek yerleşim olanağı
•  Yeniden yapılanma ve düzenlemelerde özgür planlama
•  Makine,ekipman ve üretim bantları seçiminde mekan sınırlamalarının olmaması
•  Üretim mekanı içinde taşıyıcı araçlar (forklift) için yol düzenlenmesinde esneklik
•  Uyarı ve yönlendirici işaret ve levhaların mekanın tümünde algılanabilmesi
•  Yönetici ekibin tüm üretim mekanına görsel olarak hakim olması
•  Görüş açısının artması ile iş kazaları oranının düşmesi

 

• Yapı Sistemi Olarak Faydaları  
Uzay kafes sistemler ile kazanılacak hacim ve tüketilen yapı malzemesi arasındaki oran diğer yapı malzemelerinin tüketim oranına göre oldukça uygundur. Oluşturulacak hacim büyüklüğü ile yapı maliyeti ters orantılıdır. Bu sistemler, iskele gereksinimini ortadan kaldırmak için genellikle zemin kotunda kurulmakta ve çeşitli yöntemler ile yerlerine monte edilmektedirler. Sistem prefabrik parçalardan oluştuğu için, istendiğinde sökülerek yeni bir kullanıma dönüştürülebilmektedir. Bu nedenle kalıp ve iskele masrafı ortadan kalkmakta, inşaatın süratle bitirilmesi de ekonomi sağlamaktadır.Uzay kafes strüktürler donatı yerleşiminde de yararlılıklar sağlayabilmektedirler. Elektrik, sıhhi tesisat, havalandırma kanalları klima, iklimleme sistemleri gibi donatılar, bu sistemlerin oluşum ilkesinden doğan boşluklarda kendilerine kolaylıkla yerleşim alanı bulabilmektedir. Bu donatılar her doğrultuda yer alabilmektedirler. Elektrik bağlantıları çubukların içinden geçirilerek de yapılabilmektedirler. Gün ışığı sağlanması aynı boşluklarda pencere öğeleri oluşturmak suretiyle kolayca çözümlenebilmektedir.
• Depreme Karşı Faydaları  
Türkiye’nin %90’ı deprem bölgesidir. Sanayinin yerleştiği batı ve körfez bölgesinin ise neredeyse % 100’ü deprem bölgesindedir. Yaşadığımız son depremler bizlere yapım teknolojileri ve sistemlerinde bilinçsiz seçimler yapıldığını göstermiştir. Deprem kuşağında bulunan tesisler için önerilecek en güvenli yapı sistemi çelik ve çeliğin en hafif ve hiperstatik çözümü olan uzay kafes sistemlerdir. Uzay kafes sistemler yüksek derecede hiperstatik sistemlerdir. Yükleri her iki doğrultuda aktararak çekme ve basınca çalışırlar. Sistem elemanlarını eğilmeye zorlamadığı için büyük açıklıkların geçilmesinde yapısal güven  sağlanmaktadır. Uzay kafes sistemler diğer yapı sistemlerine oranla % 50 gibi bir oranda daha hafiftir. Depremin etkisi yapının ağırlığı ile doğrusal orantılı olarak arttığı için uzay kafes sistemleri depremden daha az etkilenir. Betonarme yapı sistemlerine göre daha elastik ve sünektir.
• Maliyet Avantajları  
Statik yararları açısından, bu sistemler diğer bir çok taşıyıcı sistemlere oranla çok daha hafiftirler. Sabit yüklerin azlığı sadece çatıda değil, alt sistem öğeleri ile temellerde kendini göstermekte, buna bağlı olarak maliyet önemli ölçüde azalmaktadır. Maliyet avantajları ile ilgili detaylı bilgi içim ” maliyet avantajları ” bölümüne bakınız.

Uzay kafes sistemler ile oluşturulan yapılarda  ekonomi aranması  sistemin genelde bir düzlem oluşturacak şekilde basit çözülmesi ile sonuçlanır. Fakat başka bir yönü ile uzay kafes sistemler kolonsuz mekan oluşturmak dışında görsel amaçlı ve çekici formlara sahip mekanlar yaratmak için de kullanılmaktadır.

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments

8th September 2014

Uzay Kafesin Mimarideki İşlevi

• İnsan ve makine işlevleri 
 İnsan ve makine işlevlerini dış etkenlerden koruyup barındıracak yapılar tasarlanırken işlevlerin yapı tarafından her hangi bir olumsuz etkiye maruz bırakılmaması istenir. Bu isteğin bir sonucu olarak büyük açıklı yapılara  gerek duyulmaktadır.

Büyük açıklı yapıların barındıracağı işlevler farklılık gösterse de açıklığın sağlanabilmesi için çözümler sınırlıdır. Uzay kafes sistemleri büyük açıklığın oluşturulmasında çok sık kullanılan yapı sistemidir. Aşağıda uzay kafes sistemlerinin kullanıldığı yapıların işlevsel olarak neden büyük açıklıklı mekanlara ihtiyaç duydukları ve uzay kafes sistemlerin gerekliliği belirtilmiştir.

• Sanayi Yapıları  
Sanayi yapıları içinde üretimin gerçekleştiği ve üretim ile ilgili süreçlerin birbiri ile ilişkilendiği mekanladır. Üretim prosesleri bazen aynı yapı içinde gerçekleşmek zorunda iken bazen de yan yana ayrı binalarda gerçekleşebilir. Önemli olan üretimin etkinliği ve bu etkinliği sağlayabilecek işlevsel yerleşimdir. İşte bu işlevsel yerleşim sırasında uzay kafes sistemlerinin büyük faydaları ortaya çıkmaktadır. Kolonsuz bir şekilde geniş bir alanı örtebilen bu sistemler üretim için sınırsız bir yerleşim (lay out) imkanını sunmaktadır. Tesislerin hammade girişi ve ürün çıkışı için kullandıkları lojistik depolarda uzay kafes sisteminin kullanımı, taşımacılık ve depolama işlevinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
• Showroom Yapıları  
Mimari işlev olarak showroomlar ürün sergilemek için en ideal ortama sahip olmalıdırlar. Geniş bir mekan içinde tüm ürünlerin görülebilmesi ve mekanın etkili tasarımı müşteri için çekicilik yaratmaktadır. Mekanın tasarımındaki etki firmanın imajında önemli bir etken oluşturmaktadır. Uzay kafes sistemlerin showroomlarda kullanımı mekan içinde sınırsız sergi alanı sağlarken  sergi tasarımındaki etkinlik firma imajına katkı sağlamaktadır. 
• Sergi ve Fuar Yapıları  
Sergi ve fuar alanları da showroomlarda olduğu gibi eser ya da ürünün en etkileyici şekilde gösterimini gerektir. Bu mekanlarda uzay kafes sistemlerinin kullanımının en büyük faydası her sergi ve fuar için farklı  yerleşim planlarına olanak tanımasıdır. Sergi ve fuarların süresi birkaç günle sınırlıdır. Mekan sergi ve fuarın olmadığı zamanlarda  “stand”ların inşaatının sürdüğü şantiye gibidir. Yapı hacmi içinde bu işlevlerin etkinliği için mekanın kolonsuz olması büyük bir avantajdır.

Uzay kafes sistemler sökülüp başka bir alanda tekrar kullanılabilmektedir. Yerleşim alanlarının cazibesini yitirmesi durumunda yapıyı başka bir alana taşıma imkanı uzay kafes sistemler ile mümkündür.

 

• Ulaşım Yapıları  
İşlevsel eylemlerin sık ve hareketli olduğu mekanlardır. Yolcuların ulaşım firmaları ve taşıma araçları ile buluştuğu bu mekanlarda görsel işaretler ve yönlendirmeler önem taşır. Mekanın bütünlüğü ve kolay algılanması önemlidir.  Son zamanlarda büyük şehirlerde ve turizmin canlı olduğu şehirler de belediyelerin bu tür kamusal yapıları prestij amaçlı işlevsel ve görsel etki yaratacak şekilde yeniden düzenlediği gözlenmektedir. Uzay kafes sistemler ulaşım yapılarının sahip olması gereken bu özellikleri sağlamak için sıklıkla kullanılmaktadır. 
• Spor Kompleksleri 
Spor oyunlarının gerçekleştiği salonlar geniş açıklığın kaçınılmaz olduğu alanlardır. Mekanda seyirci ile spor alanı arasına görüntüyü engelleyecek taşıyıcı bir unsur konulamaz. Bu işlevsel özellik spor komplekslerinin büyük  açıklıklıklı yapılar olmasını zorunlu hale getirirken uzay kafes sistemlerinin kullanımını da yaygınlaştırmaktadır. 
• Alışveriş Merkezleri  
Günümüzde eğlence ve alışverişin birlikte sunulduğu kapalı alışveriş merkezleri giderek yaygınlaşmaktadır. Bu mekanlarda; alışveriş, sinema, restoran gibi hizmetlerin birlikte sunulması mekanın toplayıcı niteliğini artırmaktadır. Alışveriş merkezleri bu toplayıcı niteliğini göstermek ve imajını güçlendirmek için büyük açıklıklı hollere sahip olması gerekir. Geniş açıklıklı bu mekanların belli bir çekiciliği vardır ve mağazalar için müşteri potansiyelini artırmaktadır.

posted in Uzay Kafes Sistem | 0 Comments