8th September 2014

GSM Telekomünikasyon Direkleri

GSM TELEKOMÜNİKASYON  DİREKLERİ

Yeni telekomünikasyon sistemleri artık modern bir toplum için yaşamın vazgeçilmez bir parçası halini almıştır. Yeni teknolojilerle birlikte bu teknolojileri destekleyecek yeni sistem ve donanımların geliştirilmesi ve üretimi de önem kazanmıştır. PROJE ÇELİK bu büyük arzı karşılayabilecek ürünlerinin geliştirilmesinde ve üretiminde gerekli donanım ve ileri düzeyde teknik personele sahiptir.
Geniş ürün yelpazemiz; müşteri şartnamelerine ve uluslararası standardlara uygun olarak, çevre şartlarına, korozyona uzun süre dayanıklı ve estetik görünüme sahip olarak tasarlanmaktadır. Yüksek kaliteli malzemelerle tüm kalite kontrollerinden geçirilerek imal edilen poligon direk ve aksesuarlar müşterilerimizin her türlü isteğini sorunsuz karşılayabilir konumdadır.
Yapıların tasarımı, malzeme seçimi, üretimi, paketleme, sevkiyat ve montajı  yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.
Telekomünikasyon ağları için başlıca iki çeşit yapı vardır:
–  Kafes kuleler
–  Poligon direkler
Müşterinin isteği doğrultusunda, bazı özel durumlarda lenteli direkler de kullanılabilir. Bu tip yapılar çatı üstlerine ya da açık alanlara kurulmaktadır.
TASARIM
MİTAŞ POLİGON gelişmiş SPOLE, PLSPOLE, SFRAME, SAP 2000, STAAD III / ISDS, CAISION, AUTOCAD 2000, 3D X-STEEL tasarım yazılımları ve bu yazılımları kullanacak yetişmiş eğitimli teknik ekibe sahiptir.
Tasarım Standartları: Uluslararası bir şirket olarak,PROJE ÇELİK ürünlerinin tasarım ve hesaplamalarını standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir. Müşterinin ihtiyacına göre poligon direğin yüksekliği, yapının bükülme ve sallanma değerleri kabul edilebilir limitlerin içinde tutularak tasarlanır. Bu limitler anten tipine, büyüklüğüne ve frekansına bağlıdır. Hesaplamalar için ortam değişkenleri de önemlidir, seçilen standart, anten tipi, bükülme ve sallanma limitleri, uygulanan yük ve rüzgarın şiddeti gibi.
Statik Tasarım ve Hesaplamalar
Çelik yapılardaki standartlar, uygulamalar ve yayınlar aşağıda listelenmiştir.
–  TIA/EIA – 222-f: Çelik antenler ve destek yapıları için yapısal standartlar.
–  DIN 4131: Poligon kuleler.
–  BSI CP 3: Yapıların tasarımında kullanılan temel kurallar.
–  BS 449 Part 2: Binaların yapısındaki çeliğin kullanımıyla ilgili özellikler.
–  ASCE No.52: İletişim kulelerinin tasarımında kullanılan rehber.
–  DIN 18800: Yapısal çelik standardı
Performans
Anten Yükü
Duyarlılığına göre antenler altı ana gruba ayrılırlar. Bu ayrım değişik anten yüklerine, yani “Equivalent Antenna Area”, EAA olarak tanımlanır.
Anten çeşitleri ve standart yükseklikleri
No
Direk Tipi
Maksimum EAA (m²)
Kule Yüksekliği (m)
Açık Alan
Çatı Üstü
1
Hafif Monopol
0.60
12 – 30
6 / 12
2
Standard Monopol
1.50
12 – 48
—–
3
Küçük
5.00
10 – 100
6 / 15
4
Orta
12.00
10 – 100
—–
5
Büyük
20.00
10 – 100
—–
6
Extra
Müşteri parametrelerine göre uygun hale getirilmiş
** Direk yüksekliği  poligon direkler için 6m ile 50 m arasında yada daha yüksek olabilir.
ÜRETİM
Anten Aksesuar ve Platform Üretimi
Standard yapı çelikleri kullanılarak aksesuar ve platformlar üretilir.
Poligon Direk Üretimi
Bilgisayar destekli plazma ve oksijen kesme makineleri kullanılarak plakaların boyutları istenilen şekilde kesilir ve bükülür.
Kaynak
Bükülen poligon direkler boylamasına kaynak işlemine tabi tutulur.  Direklerin iç içe geçme (slip-joint) bölgelerinde kaynak nüfuziyeti % 100 olmalıdır.
Flanşlar ve Taban Plakası Kaynağı
Poligon direkler için:
–   Taban plakasıyla direk gövdesi iç içe geçirilerek çevresi içten ve dıştan kaynak işlemi yapılması
–   Gövdede kaynak ağızları açılarak taban plakasıyla arasına kaynağın %100 işlemesi sağlanır.
Kaynak kontrollerinde Sıvı penetrant, magnetik parçacık ve ultrasonik NDT test yöntemleri uygulanır.
PAKETLEME , STOK VE  SEVKİYAT
Tüm paketleme, stok ve sevkiyat işlemleri özenle yapılmaktadır.
Paketleme listesine göre tüm direk ve aksesuarlar müşteri şartnamesine yada talimatlara uygun olarak paketlenir.
SEVKİYAT  KAPSAMI
Standart Sevkiyat
Poligon direkler ve aksesuarları aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.
–  Ankraj cıvatasını da içeren  tüm yapısal elemanlar ve bağlantı malzemeleri.
–  Yapılar için koruma kafesli tırmanma merdiveni (düşmeyi engelleyici) ve dikey kablo merdiveni (kablo tutucu).
–  Merdiven boyunca her 15 metrede dinlenme platformları ( tasarıma göre ).
–  Yapının en üstündeki ana platform.
–  Yapının en üst kısmına monte edilen çelik paratoner.
–  Topraklama sistemi.
–  Uçak ikaz lambası
Ekstra Donanımlar
– Parabolik ya da çok-yönlü antenler için galvaniz kaplı çeliğin anten bağlantı noktalarını da içeren kule montajı, donanım tamiri ve anten destek boruları.
– Açık alanlar ya da çatı üstlerinde bulunan anten taşıyıcı ile malzeme odası arasındaki yatay kablo askısı.
– Uçak İkaz sistemi, 220 V AC.
o  45 metreye kadar olan yapılarda yapının tepesine konan ikiz ikaz lambası.
o  90 metreye kadar olan yapılarda ek olarak bir tane orta seviye iki tek lambalı sistem.
o  Gerekli olan diğer tüm malzemeler; sigorta kutuları, kablolar, açma/kapama düğmeleri ve lamba, paket içeriğinde mevcuttur.
– Gündüzleri uçak ikazında kullanılabilecek kırmızı turuncu ve beyaz şeritlere boyanmış malzeme. Malzeme dikme işleminden sora bir ya da iki kat boya çekilerek hazırlanır.
– İstenen yükseklikte ana platform ya da iskele.
Çatılara yapılacak kurulumlar için binada halihazırda personeli ve malzemeleri taşıyabilecek kapasitede asansör ya da taşıyıcı bulunması gerekmektedir.
LENTELİ DİREKLER – Özel Uygulama –
Bu uygulama temel olarak üç veya dört ana ayağa sahip kafes direklerde, direğin pozisyonunu sabitlemeye yardımcı olmak için gergi tellerinin kullanılmasından meydana gelmektedir. Tüm bağlantılar cıvatalarla tutturulur, taban plakası ve ana ayaklar iyice kaynaklanır. Tüm malzemeler lente telleri dahil galvaniz kaplanır.
POLİGON DİREKLER
Poligon kesitli ve galvaniz kaplanmış çelik yapılar. Montaj için gerekli tüm aksesuarlar gövde üzerine kaynatılır. Direkler birbirine eklenen civata- flanş bağlantılı gövdeler ya da slip-joint birbirine geçme gövdeler şeklinde yapılır.
Dairesel Platformlu Poligon Direkler
Bu yeni tasarım dört büyük avantaj sağlamaktadır:
–  Boru bağlantılar 360 derecelik bir alana dağıtılabilir.
–  Ankraj cıvatasının geometrisi kolaylıkla doğrulanabilir.
–  İstenen yön kolaylıkla bulunabilir.
–  Çapı 3.5 metreye kadar olan platformlarda kolay kurulum imkanı sağlaması.
Anten Boru Bağlantılı Poligon Direkler
Aydınlatma ve iletişim için kullanılan anten boru bağlantılı poligon direkler
Üçgensel Platformlu Poligon Direkler
Üçgensel anten platformları poligon direklerin en üstüne monte edilir ve 120 derecelik açıyla 3 adet anten taşıyabilir. Platform kolaylıkla dönebilip sabitlenebildiğinden istenen yöne getirilebilir.
Ek malzemeler
Topraklama ekipmanları, uçak ikaz, paratoner ve aydınlatma iletkenleri.
FREKANS YÖNLENDİRİCİ KABLO KANALLARI  
–  Frekans yönlendirici girişleri
–  Frekans yönlendirici giriş kapıları
–  Köprü taşıyıcısıyla birlikte frekans yönlendirici girişleri
–  Frekans yönlendirici gövdenin üst tarafından ya da yan taraflarından çıkabilir
–  2 metrelik frekans yönlendiricisi desteği
–  Harici frekans yönlendirici çıkışı.
MİTAŞ-Poligon bunlara dahil olarak her türlü frekans yönlendirici sistem konusunda gerekli altyapıya sahiptir.
MERDİVEN BAĞLANTILI ANTEN DİREK TİPLERİ
–  Koruma Merdivenli
–  Raylı Emniyetli Merdivenli
–  Çelik Halatlı ve Emniyetli Merdivenli
AKSESUAR BAĞLANTILARINA GÖRE DİREK TİPLERİ
–  Dairesel yada üçgen platformlu anten direkleri
–  Anten bağlantılı direkler
AĞAÇ ŞEKLİNDE DEKORATİF POLİGON ANTEN DİREKLER
Galvaniz kaplanmış anten direkler ve tepe kısmında değişik açılarda boru bağlantılar ile gövdeye montajı yapılarak dal görüntüsü verilerek ağaç gövdesi renginde boyanarak anten direklere dekoratif yada kamuflaj amaçlı ağaç görünümü kazandırılır. Bu direkler :
–  Palmiye ( Palm ) tipi anten direkler
–  Çam (Pine) tipi

posted in Çelik Kule | 0 Comments