8th September 2014

bim nedir?

Ülkemizde henüz beklenen ilgiyi görmeyen Yapı Bilgi Sistemi ya da İngilizce adıyla BIM (Building Information Modeling ), Amerika ve Avrupa’da yaygın bir şekilde kullanılmakta. Hatta bazı kamu projelerinde zorunlu hale gelmiş durumda.

Peki, BIM nedir ve ne işe yarıyor? BIM’in temel amacı, inşaat sürecinde ilgili birimler arasındaki koordinasyonu azami düzeye çıkartarak zaman ve para kaybını asgari düzeye indirmek olarak tanımlanabilir. Bu koordinasyonu sağlamanın yolu ise yapıyı oluşturan bütün parametrelerin bir sayısal model içerisinde toplamaktan geçiyor.

Bütün yapıyı bir modelde toplamak fikri 1970’lere dayansa da bilgisayar teknolojisinin yetersiz oluşu bu fikri ancak 2000’li yıllarda olağan kılmıştır. Günümüzde bir yapının mimarisi, taşıyıcı sistemi, tesisat, elektrik ve havalandırma gibi sistemler ilgili uzmanlarca bilgisayar yardımıyla ayrı ayrı modellenebiliyor. Farklı disiplinlerin bu modelleri inşaat süresince birleştirilip yapı ortaya çıkartılıyor. Bu süreçte ilgili projelerin birbirleriyle olan uyuşmazlıkları çoğu zaman inşaat esnasında fark ediliyor. Uyuşmazlıkların çözümü ise ciddi zaman ve para kaybına yol açıyor.

Amerika’da konuyla ilgili yapılan araştırmalar bu maliyetlerin hiçte azımsanmayacak düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki bazı durumlarda fazladan harcanan para ve zamanın değeri, yapının bütün maliyetinin yarısına yaklaşıyor.

BIM modeli yapının bütün bilgilerini saklamakla kalmıyor. Yapıya 4. Boyut olan zamanı da içeriyor. Neyin nerde ve ne zaman yapılacağı bilgilerini içerisinde saklıyor. Ayrıca yapım maliyetlerini kapsayan BIM modeli yüklenicilere, yapı işletmecilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi sağlıyor.

Sonuç olarak BIM bir yazılım değil, bir anlayış ve sistemdir. Bütün yapı bilgilerini tek bir modelde toplayabilen bir sistemdir. Günümüzde yapı tasarımı yazılımları hızla kendilerini BIM’e adapte ediyorlar. İlerleyen yıllarda ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmazdır.

posted in Teknik Bilgiler | 0 Comments