8th September 2014

Aydınlatma Direkleri » Projektör Direkleri

posted in Çelik Kule |

Projektör direkleri; açık alan, meydan, kavşak, otopark, liman ve havaalanı aydınlatmaları gibi geniş alanlarda en çok kullanılan direklerdir.

Projektör direkleri her boyda imal edilmekte olup; bir ya da birden fazla poligon kesitli çelik gövdenin içiçe sıkı geçme (slip–joint) yöntemiyle birleştirilmesidir.

Projektör direkleri; Platformlu(PL), Portatif Merdivenli(PM), Koruma Merdivenli(KM), İçten Merdivenli(IM), Traversli  ve Asansörlü tip (AS) olarak üretilmektedir.

Projektör direkleri projektör yerleşimlerine göre tek yönlü, dairesel, çift yönlü olmak üzere müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilmektedir.

Traversli projektör direkleri ise; platform istenmediği durumlarda tek yönlü yada dairesel aydınlatmaya uygun olmak üzere üretilmektedir.

This entry was posted on Monday, September 8th, 2014 at 23:23 and is filed under Çelik Kule. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.