8th September 2014

Aydınlatma Direkleri » Aydınlatma Direkleri için Ticari Semboller

posted in Çelik Kule |

Aydınlatma Direklerini belirleyen simgeler sırasıyla; direk tipi, konsol sayısı, direk yüksekliği (dm), konsol boyu (dm) ve konsol açısını göstermekte, projektör direklerinde ise direk tipi, boy ve projektör sayısına göre verilmektedir.

ÖRNEK : Konsol sayısı 2, Direk yüksekliği 110 dm, Konsol boyu 10 dm, Konsol açısı 15º  olan Aydınlatma Direği için ;

AD 2-110/10-15 sembolü kullanılır.

ADX-Y/Z-β Direk Tipi : AD2-110/10-15
AD Aydınlatma Direği : AD
X Konsol Sayısı : 2
Y Direk Yüksekliği ( dm ) : 110
Z Konsol Boyu ( dm ) : 10
β Konsol Açısı : 15 0

ÖRNEK : Yüksekliği 12 m olan 4 yönlü, 6 Projektörlü, Platformlu (PL) ve Portatif Merdivenli (PM) bir Projektör  Direği için;

PD 4 12/6 PLPM sembolü kullanılır.

PDX-Y/Z QW Direk Tipi : PD 4 12/6 PLPM
PD Projektör Direği : PD
X Yön Sayısı (1 yada 4) : 4
Y Direk Yüksekliği (m) : 12
Z Projektör sayısı : 6
QW Platform-Merdiven : PLPM
This entry was posted on Monday, September 8th, 2014 at 23:24 and is filed under Çelik Kule. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply