8th September 2014

Aydınlatma Direkleri » Aydınlatma Direkleri için Ticari Semboller

posted in Çelik Kule |

Aydınlatma Direklerini belirleyen simgeler sırasıyla; direk tipi, konsol sayısı, direk yüksekliği (dm), konsol boyu (dm) ve konsol açısını göstermekte, projektör direklerinde ise direk tipi, boy ve projektör sayısına göre verilmektedir.

ÖRNEK : Konsol sayısı 2, Direk yüksekliği 110 dm, Konsol boyu 10 dm, Konsol açısı 15º  olan Aydınlatma Direği için ;

AD 2-110/10-15 sembolü kullanılır.

ADX-Y/Z-β Direk Tipi : AD2-110/10-15
AD Aydınlatma Direği : AD
X Konsol Sayısı : 2
Y Direk Yüksekliği ( dm ) : 110
Z Konsol Boyu ( dm ) : 10
β Konsol Açısı : 15 0

ÖRNEK : Yüksekliği 12 m olan 4 yönlü, 6 Projektörlü, Platformlu (PL) ve Portatif Merdivenli (PM) bir Projektör  Direği için;

PD 4 12/6 PLPM sembolü kullanılır.

PDX-Y/Z QW Direk Tipi : PD 4 12/6 PLPM
PD Projektör Direği : PD
X Yön Sayısı (1 yada 4) : 4
Y Direk Yüksekliği (m) : 12
Z Projektör sayısı : 6
QW Platform-Merdiven : PLPM

This entry was posted on Monday, September 8th, 2014 at 23:24 and is filed under Çelik Kule. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.