• Proje Çelik

 • KAYA PROJE MÜHENDİSLİK MİMARLIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

8th September 2014

ENH Enerji Nakil ve Dağıtım Hattı Direkleri

 • Asansörlü Tozaltı Kaynak makinası ile 4000 mm çapa kadar  kaynak işlemleri,
 • 20 mm et kalınlığına kadar levhalardan poligonal olarak bükülmüş direk gövdeleri,
 • Su altı ve oksijen plazma ile 100 mm.ye kadar malzeme kesimleri,
 • En az gövde sayısı ile 50 metreye kadar ve üzerindeki yüksekliklerde

ASCE Manual 72 ye uygun olarak Enerji nakil hattı direkleri üretilebilmektedir. Tüm üretim kontrolleri NDT seviye II test sertifikasına sahip kontrol ekibi tarafından yapılmaktadır.

İletim-Dağıtım şebeke direkleri ticari sembollerle temsil edilir.

Örnek : Yüksekliği 11 m tepe yükü 1500 kg olan iletim-dağıtım direğinin ticari sembolü :

EDH-11-1500 olarak verilir.

EDH : Enerji Dağıtım Hat Direkleri

Yükseklik : 11 m.

Tepe Yükü : 1500 kg.

posted in Çelik Kule | 0 Comments

8th September 2014

Aydınlatma Direkleri » Aydınlatma Direkleri için Ticari Semboller

Aydınlatma Direklerini belirleyen simgeler sırasıyla; direk tipi, konsol sayısı, direk yüksekliği (dm), konsol boyu (dm) ve konsol açısını göstermekte, projektör direklerinde ise direk tipi, boy ve projektör sayısına göre verilmektedir.

ÖRNEK : Konsol sayısı 2, Direk yüksekliği 110 dm, Konsol boyu 10 dm, Konsol açısı 15º  olan Aydınlatma Direği için ;

AD 2-110/10-15 sembolü kullanılır.

ADX-Y/Z-β Direk Tipi : AD2-110/10-15
AD Aydınlatma Direği : AD
X Konsol Sayısı : 2
Y Direk Yüksekliği ( dm ) : 110
Z Konsol Boyu ( dm ) : 10
β Konsol Açısı : 15 0

ÖRNEK : Yüksekliği 12 m olan 4 yönlü, 6 Projektörlü, Platformlu (PL) ve Portatif Merdivenli (PM) bir Projektör  Direği için;

PD 4 12/6 PLPM sembolü kullanılır.

PDX-Y/Z QW Direk Tipi : PD 4 12/6 PLPM
PD Projektör Direği : PD
X Yön Sayısı (1 yada 4) : 4
Y Direk Yüksekliği (m) : 12
Z Projektör sayısı : 6
QW Platform-Merdiven : PLPM

posted in Çelik Kule | 0 Comments

8th September 2014

Aydınlatma Direkleri » Projektör Direkleri

Projektör direkleri; açık alan, meydan, kavşak, otopark, liman ve havaalanı aydınlatmaları gibi geniş alanlarda en çok kullanılan direklerdir.

Projektör direkleri her boyda imal edilmekte olup; bir ya da birden fazla poligon kesitli çelik gövdenin içiçe sıkı geçme (slip–joint) yöntemiyle birleştirilmesidir.

Projektör direkleri; Platformlu(PL), Portatif Merdivenli(PM), Koruma Merdivenli(KM), İçten Merdivenli(IM), Traversli  ve Asansörlü tip (AS) olarak üretilmektedir.

Projektör direkleri projektör yerleşimlerine göre tek yönlü, dairesel, çift yönlü olmak üzere müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilmektedir.

Traversli projektör direkleri ise; platform istenmediği durumlarda tek yönlü yada dairesel aydınlatmaya uygun olmak üzere üretilmektedir.

posted in Çelik Kule | 0 Comments

8th September 2014

Çelik Aydınlatma Direkleri

Çok geniş bir kullanım alanına sahip aydınlatma direkleri ;

 • Şehiriçi ve şehirdışı otoyol ve çevre yollarında,
 • Meydan ve kavşaklarda,
 • Cadde ve sokaklarda,
 • Köprü ve yaya geçitlerinde,
 • Limanlarda,
 • Havaalanlarında,
 • Demiryollarında,
 • Stadyum ve diğer spor alanlarında,
 • Otobüs ve minibüs terminallerinde,
 • Tarihi ve turistik alanlarda,
 • Ticari ve endüstriyel alanlarda,
 • Otopark ve alışveriş merkezlerinde,
 • Park, bahçe ve çevrelerinde

Aydınlatma amacıyla kullanılır.

Aydınlatma direkleri giderek artan kullanım talepleri doğrultusunda amacına uygun olarak her boyda ve farklı tasarım teknikleri ile 6 farklı kategoride üretilebilmektedir. Bunlar;

 1. Standart Aydınlatma Direkleri
 2. Projektör Direkleri
 3. Stadyum Aydınlatma Direkleri
 4. Asansörlü Projektör Direkleri
 5. Dairesel Aydınlatma Direkleri
 6. Dekoratif Aydınlatma Direkleri

posted in Çelik Kule | 0 Comments

8th September 2014

GSM Telekomünikasyon Direkleri

GSM TELEKOMÜNİKASYON  DİREKLERİ

Yeni telekomünikasyon sistemleri artık modern bir toplum için yaşamın vazgeçilmez bir parçası halini almıştır. Yeni teknolojilerle birlikte bu teknolojileri destekleyecek yeni sistem ve donanımların geliştirilmesi ve üretimi de önem kazanmıştır. PROJE ÇELİK bu büyük arzı karşılayabilecek ürünlerinin geliştirilmesinde ve üretiminde gerekli donanım ve ileri düzeyde teknik personele sahiptir.
Geniş ürün yelpazemiz; müşteri şartnamelerine ve uluslararası standardlara uygun olarak, çevre şartlarına, korozyona uzun süre dayanıklı ve estetik görünüme sahip olarak tasarlanmaktadır. Yüksek kaliteli malzemelerle tüm kalite kontrollerinden geçirilerek imal edilen poligon direk ve aksesuarlar müşterilerimizin her türlü isteğini sorunsuz karşılayabilir konumdadır.
Yapıların tasarımı, malzeme seçimi, üretimi, paketleme, sevkiyat ve montajı  yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.
Telekomünikasyon ağları için başlıca iki çeşit yapı vardır:
-  Kafes kuleler
-  Poligon direkler
Müşterinin isteği doğrultusunda, bazı özel durumlarda lenteli direkler de kullanılabilir. Bu tip yapılar çatı üstlerine ya da açık alanlara kurulmaktadır.
TASARIM
MİTAŞ POLİGON gelişmiş SPOLE, PLSPOLE, SFRAME, SAP 2000, STAAD III / ISDS, CAISION, AUTOCAD 2000, 3D X-STEEL tasarım yazılımları ve bu yazılımları kullanacak yetişmiş eğitimli teknik ekibe sahiptir.
Tasarım Standartları: Uluslararası bir şirket olarak,PROJE ÇELİK ürünlerinin tasarım ve hesaplamalarını standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir. Müşterinin ihtiyacına göre poligon direğin yüksekliği, yapının bükülme ve sallanma değerleri kabul edilebilir limitlerin içinde tutularak tasarlanır. Bu limitler anten tipine, büyüklüğüne ve frekansına bağlıdır. Hesaplamalar için ortam değişkenleri de önemlidir, seçilen standart, anten tipi, bükülme ve sallanma limitleri, uygulanan yük ve rüzgarın şiddeti gibi.
Statik Tasarım ve Hesaplamalar
Çelik yapılardaki standartlar, uygulamalar ve yayınlar aşağıda listelenmiştir.
-  TIA/EIA – 222-f: Çelik antenler ve destek yapıları için yapısal standartlar.
-  DIN 4131: Poligon kuleler.
-  BSI CP 3: Yapıların tasarımında kullanılan temel kurallar.
-  BS 449 Part 2: Binaların yapısındaki çeliğin kullanımıyla ilgili özellikler.
-  ASCE No.52: İletişim kulelerinin tasarımında kullanılan rehber.
-  DIN 18800: Yapısal çelik standardı
Performans
Anten Yükü
Duyarlılığına göre antenler altı ana gruba ayrılırlar. Bu ayrım değişik anten yüklerine, yani “Equivalent Antenna Area”, EAA olarak tanımlanır.
Anten çeşitleri ve standart yükseklikleri
No
Direk Tipi
Maksimum EAA (m²)
Kule Yüksekliği (m)
Açık Alan
Çatı Üstü
1
Hafif Monopol
0.60
12 – 30
6 / 12
2
Standard Monopol
1.50
12 – 48
—–
3
Küçük
5.00
10 – 100
6 / 15
4
Orta
12.00
10 – 100
—–
5
Büyük
20.00
10 – 100
—–
6
Extra
Müşteri parametrelerine göre uygun hale getirilmiş
** Direk yüksekliği  poligon direkler için 6m ile 50 m arasında yada daha yüksek olabilir.
ÜRETİM
Anten Aksesuar ve Platform Üretimi
Standard yapı çelikleri kullanılarak aksesuar ve platformlar üretilir.
Poligon Direk Üretimi
Bilgisayar destekli plazma ve oksijen kesme makineleri kullanılarak plakaların boyutları istenilen şekilde kesilir ve bükülür.
Kaynak
Bükülen poligon direkler boylamasına kaynak işlemine tabi tutulur.  Direklerin iç içe geçme (slip-joint) bölgelerinde kaynak nüfuziyeti % 100 olmalıdır.
Flanşlar ve Taban Plakası Kaynağı
Poligon direkler için:
-   Taban plakasıyla direk gövdesi iç içe geçirilerek çevresi içten ve dıştan kaynak işlemi yapılması
-   Gövdede kaynak ağızları açılarak taban plakasıyla arasına kaynağın %100 işlemesi sağlanır.
Kaynak kontrollerinde Sıvı penetrant, magnetik parçacık ve ultrasonik NDT test yöntemleri uygulanır.
PAKETLEME , STOK VE  SEVKİYAT
Tüm paketleme, stok ve sevkiyat işlemleri özenle yapılmaktadır.
Paketleme listesine göre tüm direk ve aksesuarlar müşteri şartnamesine yada talimatlara uygun olarak paketlenir.
SEVKİYAT  KAPSAMI
Standart Sevkiyat
Poligon direkler ve aksesuarları aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.
-  Ankraj cıvatasını da içeren  tüm yapısal elemanlar ve bağlantı malzemeleri.
-  Yapılar için koruma kafesli tırmanma merdiveni (düşmeyi engelleyici) ve dikey kablo merdiveni (kablo tutucu).
-  Merdiven boyunca her 15 metrede dinlenme platformları ( tasarıma göre ).
-  Yapının en üstündeki ana platform.
-  Yapının en üst kısmına monte edilen çelik paratoner.
-  Topraklama sistemi.
-  Uçak ikaz lambası
Ekstra Donanımlar
- Parabolik ya da çok-yönlü antenler için galvaniz kaplı çeliğin anten bağlantı noktalarını da içeren kule montajı, donanım tamiri ve anten destek boruları.
- Açık alanlar ya da çatı üstlerinde bulunan anten taşıyıcı ile malzeme odası arasındaki yatay kablo askısı.
- Uçak İkaz sistemi, 220 V AC.
o  45 metreye kadar olan yapılarda yapının tepesine konan ikiz ikaz lambası.
o  90 metreye kadar olan yapılarda ek olarak bir tane orta seviye iki tek lambalı sistem.
o  Gerekli olan diğer tüm malzemeler; sigorta kutuları, kablolar, açma/kapama düğmeleri ve lamba, paket içeriğinde mevcuttur.
- Gündüzleri uçak ikazında kullanılabilecek kırmızı turuncu ve beyaz şeritlere boyanmış malzeme. Malzeme dikme işleminden sora bir ya da iki kat boya çekilerek hazırlanır.
- İstenen yükseklikte ana platform ya da iskele.
Çatılara yapılacak kurulumlar için binada halihazırda personeli ve malzemeleri taşıyabilecek kapasitede asansör ya da taşıyıcı bulunması gerekmektedir.
LENTELİ DİREKLER – Özel Uygulama -
Bu uygulama temel olarak üç veya dört ana ayağa sahip kafes direklerde, direğin pozisyonunu sabitlemeye yardımcı olmak için gergi tellerinin kullanılmasından meydana gelmektedir. Tüm bağlantılar cıvatalarla tutturulur, taban plakası ve ana ayaklar iyice kaynaklanır. Tüm malzemeler lente telleri dahil galvaniz kaplanır.
POLİGON DİREKLER
Poligon kesitli ve galvaniz kaplanmış çelik yapılar. Montaj için gerekli tüm aksesuarlar gövde üzerine kaynatılır. Direkler birbirine eklenen civata- flanş bağlantılı gövdeler ya da slip-joint birbirine geçme gövdeler şeklinde yapılır.
Dairesel Platformlu Poligon Direkler
Bu yeni tasarım dört büyük avantaj sağlamaktadır:
-  Boru bağlantılar 360 derecelik bir alana dağıtılabilir.
-  Ankraj cıvatasının geometrisi kolaylıkla doğrulanabilir.
-  İstenen yön kolaylıkla bulunabilir.
-  Çapı 3.5 metreye kadar olan platformlarda kolay kurulum imkanı sağlaması.
Anten Boru Bağlantılı Poligon Direkler
Aydınlatma ve iletişim için kullanılan anten boru bağlantılı poligon direkler
Üçgensel Platformlu Poligon Direkler
Üçgensel anten platformları poligon direklerin en üstüne monte edilir ve 120 derecelik açıyla 3 adet anten taşıyabilir. Platform kolaylıkla dönebilip sabitlenebildiğinden istenen yöne getirilebilir.
Ek malzemeler
Topraklama ekipmanları, uçak ikaz, paratoner ve aydınlatma iletkenleri.
FREKANS YÖNLENDİRİCİ KABLO KANALLARI  
-  Frekans yönlendirici girişleri
-  Frekans yönlendirici giriş kapıları
-  Köprü taşıyıcısıyla birlikte frekans yönlendirici girişleri
-  Frekans yönlendirici gövdenin üst tarafından ya da yan taraflarından çıkabilir
-  2 metrelik frekans yönlendiricisi desteği
-  Harici frekans yönlendirici çıkışı.
MİTAŞ-Poligon bunlara dahil olarak her türlü frekans yönlendirici sistem konusunda gerekli altyapıya sahiptir.
MERDİVEN BAĞLANTILI ANTEN DİREK TİPLERİ
-  Koruma Merdivenli
-  Raylı Emniyetli Merdivenli
-  Çelik Halatlı ve Emniyetli Merdivenli
-
AKSESUAR BAĞLANTILARINA GÖRE DİREK TİPLERİ
-  Dairesel yada üçgen platformlu anten direkleri
-  Anten bağlantılı direkler
AĞAÇ ŞEKLİNDE DEKORATİF POLİGON ANTEN DİREKLER
Galvaniz kaplanmış anten direkler ve tepe kısmında değişik açılarda boru bağlantılar ile gövdeye montajı yapılarak dal görüntüsü verilerek ağaç gövdesi renginde boyanarak anten direklere dekoratif yada kamuflaj amaçlı ağaç görünümü kazandırılır. Bu direkler :
-  Palmiye ( Palm ) tipi anten direkler
-  Çam (Pine) tipi

posted in Çelik Kule | 0 Comments

8th September 2014

Riskli Yapi Tespiti İçin Gerekli Belgeler

Başvuru için temin etmeniz gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

· Başvuru Dilekçesi

· Mülk Sahibi Tapu Fotokopisi

· Mülk Sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

· Tapudan alınmış ( kaşeli imzalı) TAKYİDAT belgesi ASLI

· Başvuruda bulunan vekil ise VEKALET ÖRNEĞİ ve vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

· Başvuruda bulunan Şirket ise Şirket Resmi Evrakları ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

posted in Yapı Güçlendirme | 0 Comments

8th September 2014

Yapı güçlendirme nedir?

Yapı güçlendirme nedir?

Yapı güçlendirme en genel tanımı ile bir yapının iç ve dış yüklere karşı mevcut halinden daha dayanıklı bir hale getirme işlemlerine verilen isimdir.

Bir yapı nasıl güçlendirilir?

Yapıyı güçlendirmeden önce yapı hakkında çeşitli yöntemler kullanılarak bilgi toplanır. Bu bilgiler ışığında yapının dayanıklı olup olmadığı tespit edilir. Dayanıklı değilse güçlendirilip, güçlendirilemeyeceğine bakılır. Eğer güçlendirmeye müsaitse hangi yöntemlerle güçlendirileceğine karar verilir. Güçlendirme küçük onarımlardan ibaret olabileceği gibi çok büyük tadilatlarda içerebilir. Bu yapınızın mevcut durumuyla alakalıdır.

Binam depreme dayanıklımıdır?

Mühendislerin bu soruya cevap verebilmeleri için yapı hakkında belirli bilgilere sahip olmaları gerekir. Doktorlar doğru teşhis koyabilmeleri için hastalarından röntgen, Mr ve benzeri araçlarla bilgi toplarlar. Bu bilgiler ışığında teşhislerini gerçekleştirirler. Mühendislerde aynı doktorlar gibi binanızdan bir takım bilgileri almak zorundadır. Karot, zemin etüdü, mevcut proje ile uygulama arasındaki farklılıklar incelenir. Alınan numuneler laboratuarlarda test edilir. Bu araştırmalar yapılmadan yüzeysel olarak yapılan gözlemler ile bu soruya doğru bir cevap vermek mümkün değildir.

Her bina güçlendirilebilir mi?

Hayır. Bazı yapılar için güçlendirme yapmak yapı hakkında yeterli bilginin olmaması, güçlendirme uygulamasının aşırı pahalı olması ya da teknik imkânsızlıklar gibi nedenlerle mümkün olmamaktadır.

Her inşaat mühendisi güçlendirme projesi yapabilir mi?

Yasal olarak önünde bir engel bulunmamakla beraber güçlendirme projeleri ileri seviyede bilgi ve tecrübe ister. Aynen yanlış bir teşhisin bir hastayı öldürebileceği gibi yanlış güçlendirilmiş bir binada eskisinden daha kötü hale getirilmiş olabilir. Bu nedenle firma olarak uzman öğretim görevlileri danışmanlığında güçlendirme projeleri hazırlamaktayız.

Evimi aldığım müteahhit bana binamızın 8 şiddetinde depreme dayanacağını söyledi. Doğrumudur?

Mühendislik hesapları olasılıklar ve kabullerde içerir. Kesin bir değer vererek konuşmak yanlış olur ancak günümüzde binalar şiddetli kabul edilen bir depremde can kaybını önleyecek şekilde tasarlanmaktadır. Tabi sık yapılan tasarım ve uygulama hataları maalesef ülkemizdeki yapıları sağlıksız kılmaktadır.

Site yönetimi güçlendirme işine yanaşmıyor. Sadece benim dairemi test edebilir misiniz?

Taşıyıcı sistem bir bütün olduğu için yapının belirli kat ya da kısımlarından yapılacak testlerle binanızın mevcut durumu belirlenemez.Yapı bir bütün olarak ele alınmak zorundadır.

Güçlendirmenin maliyeti nedir?

Binanızın incelenmesi ve gerekiyorsa güçlendirme projelerinin hazırlanması uygulama maliyetinin yanında cüzi bir rakamdır. Uygulama maliyeti ise binanızın durumuna göre değişir. Az bir masrafla halledilebileceği gibi kimi durumlarda binanın yıkılıp yeniden yapılması daha mantıklı olmaktadır. Rakam vermek için binanızın incelenmesi gerekmektedir.

Binam güçlendirilirken içinde oturabilir miyim?

Binanın durumuna göre değişmekle beraber genellikle belirli bir süre kullanılamamaktadır.

Güçlendirme uygulaması ne kadar sürer?

Güçlendirme projesine göre değişir. Kimi durumlarda birkaç hafta, kimi durumlarda birkaç ay sürebilir.

posted in Yapı Güçlendirme | 0 Comments

8th September 2014

bim nedir?

Ülkemizde henüz beklenen ilgiyi görmeyen Yapı Bilgi Sistemi ya da İngilizce adıyla BIM (Building Information Modeling ), Amerika ve Avrupa’da yaygın bir şekilde kullanılmakta. Hatta bazı kamu projelerinde zorunlu hale gelmiş durumda.

Peki, BIM nedir ve ne işe yarıyor? BIM’in temel amacı, inşaat sürecinde ilgili birimler arasındaki koordinasyonu azami düzeye çıkartarak zaman ve para kaybını asgari düzeye indirmek olarak tanımlanabilir. Bu koordinasyonu sağlamanın yolu ise yapıyı oluşturan bütün parametrelerin bir sayısal model içerisinde toplamaktan geçiyor.

Bütün yapıyı bir modelde toplamak fikri 1970’lere dayansa da bilgisayar teknolojisinin yetersiz oluşu bu fikri ancak 2000’li yıllarda olağan kılmıştır. Günümüzde bir yapının mimarisi, taşıyıcı sistemi, tesisat, elektrik ve havalandırma gibi sistemler ilgili uzmanlarca bilgisayar yardımıyla ayrı ayrı modellenebiliyor. Farklı disiplinlerin bu modelleri inşaat süresince birleştirilip yapı ortaya çıkartılıyor. Bu süreçte ilgili projelerin birbirleriyle olan uyuşmazlıkları çoğu zaman inşaat esnasında fark ediliyor. Uyuşmazlıkların çözümü ise ciddi zaman ve para kaybına yol açıyor.

Amerika’da konuyla ilgili yapılan araştırmalar bu maliyetlerin hiçte azımsanmayacak düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki bazı durumlarda fazladan harcanan para ve zamanın değeri, yapının bütün maliyetinin yarısına yaklaşıyor.

BIM modeli yapının bütün bilgilerini saklamakla kalmıyor. Yapıya 4. Boyut olan zamanı da içeriyor. Neyin nerde ve ne zaman yapılacağı bilgilerini içerisinde saklıyor. Ayrıca yapım maliyetlerini kapsayan BIM modeli yüklenicilere, yapı işletmecilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi sağlıyor.

Sonuç olarak BIM bir yazılım değil, bir anlayış ve sistemdir. Bütün yapı bilgilerini tek bir modelde toplayabilen bir sistemdir. Günümüzde yapı tasarımı yazılımları hızla kendilerini BIM’e adapte ediyorlar. İlerleyen yıllarda ülkemizde de yaygınlaşması kaçınılmazdır.

posted in Teknik Bilgiler | 0 Comments

8th September 2014

METAL KENET SİSTEM

• Geleneksel alışkanlıkları değiştiren teknolojik çözümler

    Altenatiflere oranla sahip olduğu çağdaş ve estetik görünüm, pratik uygulama ve fiyat avantajı gibi özellikler, Metal Kenet Çatı Sistemlerinin birçok kişi tarafından güvenle tercih edilmesini sağlıyor.Metal Kenet Çatı Sistemleri, teknolojik sistemleri yakından takip ederek, yenilikleri zaman kaybetmeden üretim hattına taşıyan Kenet çatı’un çatıda devrim yaratan eşsiz ürünlerden birisi…

Çatıda sorunsuz ve kesin çözümün tek seçeneği
Kenet çatı tarafından çeşitli araştırmalar sonucunda üstün teknoloji ile üretilen Metal Kenet Çatı Sistemleri, çatıda su izolasyonu sorun olmaktan çıkarıyor.Kenet sistemle birleştirilen panellerin vidalanmadan ve delik delinmeden monte edilmesinden meydana gelen Metal Kenet Çatı Sistemi, panel üzerindeki deliklerden su sızması gibi bir olasılığı da ortadan kaldırarak kullanıcıların yıllarca rahat etmesini sağlıyor.Metal Kenet Çatı Sistemleri, panel birleşme noktalarında oluşturduğu deliksiz, eksiz ve düzgün yüzeyile yapılara estetik bir görünüm kazandırıyor.
Metal Kenet Çatı Sistemleri, çatılarda yıllardır yaşanan sorunlara Kenet çatı’un getirdiği en son çözüm olarak birçok kişi tarafından güvenle tercih ediliyor.

Teknolojik Çözümün Üstün Avantajları
Üstün yük taşıyabilme kapasitesi ve dayanıklılık
Kenet çatı Kenet Çatı Sistemleri, panellerde kenet sistem sonucu boylamasına oluşan küçük kirişlerle çatıda ek bir yapısal mukavemet sağlarken, çatının taşıyıcılık kapasitesini de artırıyor.Bu yapısal mukavemet, çatıda biriken kar yüküne karşı dayanıklılığı da büyük oranda artırıyor.Metal Kenet Çatı Sistemlerinin boyalı galvaniz veya % 55 alüminyum -çinko kaplı sacdan imal edilmesi, ürünün doğa şartlarından etkilenmesini de iki kez engelliyor.Sistemin bu üstün özelliği, ürünün hammaddesi olan saca rutubet, aşınım,kimyasal reaksiyon, korozyan ve yaşlanmaya karşı dayanıklılık kazandırıyor.

Kaliteli ve ekonomik

Kenet çatı’un inşaat sektörüne sunduğu benzersiz bir ürün olan Metal Kenet Çatı Sistemi, sahip olduğu üstün Kenet çatı kalitesi ve ekonomiyi aynı noktada buluşturuyor; çatılarda bu mükemmel alternatifi tercih edenler de her açıdan karlı çıkıyor.

Kenet çatı Kenet Çatı Sistemlerinde birleşme detaylarının pratik uygulama özellikleri, montajın kolaylıkla gerçekleştirilmesine imkan veriyor.
Sistemi oluşturan panellerin diğer kaplama malzemelerine daha hafif olması, nakliye ve çatı alt konstrüksiyon malzemesinden tasarruf edilmesine imkan verirken , sistemin bu benzersiz özellikleri kullanıcıların işçilik ve montaj süresinden de artı kazanç elde etmesini sağlıyor.
Kenet Çatı Sistemini oluşturan paneller yeni yapıların çatılarında kullanıdığı gibi, mevcut çatıların üzerinde de çatı sökülmeden uygulanabiliyor.
Panellerin üretim ve montaj süresinin çok kısa olması, istenilen boylarda üretilebilmesinden dolayı firelerin minimuma indirilmei gibi özellikler, Metal Kenet Çatı Sistemlerinin diğer kaplama malzemelerine göre daha ekonomik olmasını sağlıyor.

Estetik ve modern görünüm
Kenetlerin çatıda mahyadan sacağa kadar tek parçadan oluşturulabilmesi, çatının genel görünümünde ortaya çıkan gölge ve doku çizgileri ile yapıya estetik ve modern bir görünüm sağlanıyor.Sistemin farklı çatı tiplerine kolaylıkla uygulanabilmesi (kamu binaları,ticari binalar,konutlar v.b.) mimari çeşitliliğe de imkan veriyor.

Modern tasarımın mükemmel örneği,her detayda maksimum özen
Teknoloji,çağdaş tasarım ve mükemmel işçiliği tek bir üründe buluşturan Kenet çatı,Kenet Çatı Sistemleri ile yarının yaşam tarzına yönelik ürünleri bugünden üretiyor.Kenet Çatı Sistemlerinde 1100 serisi,1300 serisi ve 2000 serisi ile kullanıcılara 3 çeşit alternatif sunan Kenet çatı, her üründe olduğu gibi paranın gerçek karşılığını “kalite” olarak sunuyor.

 

• Metal Kenet Tipleri

1100 SERİSİ

1300 SERİSİ

2000 SERİSİ

 

• 1100 SERİSİ Kenet Çatı Sistemleri

 

• KLİPS – KENET BAĞLANTISI

 

• 1300 SERİSİ Kenet Çatı Sistemi Yük Taşıma Tablosu

KLİPS-KENET BAĞLANTISI

2000 SERİSİ Kenet Çatı Sistemi Yük Taşıma Tablosu KLİPS-KENET BAĞLANTISI

Kenet Çatı Sistemi Uygulama Yöntemleri

 

• Kenet çatı Kenet Çatı Sistemleri, iki farklı şekilde uygulanabilir.

1.Taşıyıcı konstrüksiyon (ahşap vaya metal )üzerine sırasıyla suya dayanıklı kontraplak (10- 20 mm .), yeterli kalınlıkta ısı yalıtım malzemesi, rutubet kesici membran ve kenetli çatı malzemesi döşenir ve kenet yapılır.
2.İçine ısı yalıtım malzemesi döşenmiş düz tip metal kabuk yapı üzerine sırasıyla rutubet kesici membran ve kenetli çatı malzemesi döşenir ve kenet yapılır.
Her iki seçenekte de kenetleme yapılmadan önce 60 cm .’lik bir arayla özel klips elemanlarının yerine sabitlenmesi gerekir.  

• En Yüksek Verimlilik İçin Montaj Kuralları

           
Çatı örtüsü döşenmesi                  Panelin taşınması                          Klipslerin takılması

           
Klipslerin Vidalanması                  Panelin Montajı                             Panellerin Kenetlenmesi

posted in Kaplama | 0 Comments

8th September 2014

SKL Sistem

ASSAN R3 SANDVİÇ PANELLER İÇİN
• Fabrikanız İçin Doğal Aydınlatma Konforu

Ülke ekonomisi ve üretim maliyeti açısından; enerjide tasarruf, üretimde kalite ve çalışanın konforu için aydınlatmada gün ışığından yararlanmak oldukça önemlidir.

Sanayi yapılarında gün ışığıyla aydınlanmanın avantajları;

* Çalışma hızının artması,
* Hatalı üretimin azalması,
* Malzeme ve enerji israfının azalması,
* İş hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi
* Kalifiye elemanın veriminin artması,
* Randımanın ve kalitenin yükselmesi,

 

• SKL 30 BİNİLİ SİSTEM (10 yıl garanti)

 

• Sandviç Paneller İçin Polikarbonat Paneller

 

SKL Sistem, sandviç panel ile kaplanan düz çatılarda ışıklık alanları oluşturmak için üretilmiştir. SKL Sistem, çatı eğiminin tüm uzunluğu boyunca polikarbonat ve metal levhaların farklı genleşmesini karşılayan her çeşit çatı sandviç paneli için tek doğru üründür. Her değişik çatı sandviç paneli için üretilmiş montaj birleşim detayı, hiçbir su etkisine maruz kalmadan hızlı,kolay ve güvenli bağlantıyı mümkün kılar. SKL Sistem ile rüzgar, su ve ısı kaybı problemlerinize ışık saçarız. Yüksek termal yalıtım, UV koruma ve dayanıklılık sayesinde arzuladığınız ışığa güvenli ve en iyi kalite/fiyat oranında SKL Sistem ile kavuşun.

Endüstriyel yapılarda, ısı izolasyonlu çatı kaplama malzemeleri ile birlikte aydınlatma amaçlı olarak kullanılabilir. Yüksek ısı yalıtımı ve yüksek ışık geçirgenliği sebebiyle, alternatifsiz bir ısı izolasyon ve aydınlatma malzemesidir. Malzemenin 3 gözlü olmasının bu gözlerde hapis olmasını sağlar ve ısı izolasyonlu malzemeler ile eşdeğer izolasyon sağlanmış olur. Böylelikle çatıda ısı köprüsü oluşmasına izin vermez.

  

posted in Kaplama | 0 Comments